fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

GUMed dla nowatorskich badań

 

Ponad 10 mln zł otrzymał Gdański Uniwersytet Medyczny na utworzenie Multidyscyplinarnego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych (MCWBK) w ramach pierwszego konkursu Agencji Badań Medycznych na tworzenie i rozwój Centrów Wsparcia Badań Klinicznych. Środki umożliwiają stworzenie niezbędnej infrastruktury i rozwój kadry Centrum.

 

 

Oficjalne otwarcie Centrum odbyło się 3 marca. Gospodarzem uroczystości był  rektor GUMed prof. Marcin Gruchała, który powiedział:

− Istotą działania uczelni medycznych, poza kształceniem kadr, jest prowadzenie badań w obszarze nauk medycznych, a już w szczególności badań klinicznych. Nie da się prowadzić badań medycznych, tylko wyłącznie siedząc za biurkiem uniwersyteckim. Do tego potrzebne jest profesjonalne narzędzie, jakim są szpitale kliniczne, podmioty medyczne, na których terenie i przy można powiedzieć dzięki zapleczu infrastrukturalnym, dzięki zapleczu organizacyjnymi, dzięki zapleczu ludzkim tego typu badania w ogóle można prowadzić.

Nie pierwsze to pieniądze

Gdański Uniwersytet Medyczny należy do najbardziej aktywnych wnioskodawców uzyskujących dofinansowanie Agencji Badań Medycznych. Obecnie Uczelnia jest liderem 16 projektów finansowanych przez ABM, wśród których 15 to projekty badawczo-naukowe, a jeden dotyczy utworzenia Multidyscyplinarnego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych. Łączna wartość dofinansowania to ponad 201 mln zł.

Ostatni projekt będzie realizowany w latach 2021-2026. Ponad 10 mln zł   finansowania ze środków budżetu państwa  od Agencji Badań Medycznych przeznaczono na: adaptację i wyposażenie ok. 20 pomieszczeń biurowych, wyposażenie Ośrodka Badań Klinicznych Wczesnych Faz w sprzęt medyczny, jak również stworzenie systemu informatycznego zarządzania badaniami klinicznymi oraz zatrudnienie personelu. Multidyscyplinarne Centrum tworzą trzy podmioty: Gdański Uniwersytet Medyczny, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne i Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne.                                                                                        

 

Wiceprezydent Gdańska Monika Chabior na tle ściany informującej o kolejnych dofinansowaniach przyznanych uczelni przez Agencję Badań Medycznych

 

Podczas sesji naukowej przedstawiono kilka wiodących projektów

Prof. Piotr Czauderna omówił badania dotyczące leczenia onkologicznych schorzeń dziecięcych.

Prof. Jan Maciej Zaucha przedstawił problem badawczy: Jak zmniejszyć śmiertelność późną chorych na wczesną postać chłoniaka Hodygkina. Jego zespół zmierzył się też z zadaniem jak uczynić krajowe badania badaniami międzynarodowymi. Udało się zrealizować to we współpracy z medykami z Włoch i Węgier.

To ważny okres, jeśli chodzi o badania kliniczne w Polsce. Kilka lat temu powstała Agencja Badań Medycznych, a mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu zakończy się proces legislacyjny w Sejmie, jeżeli chodzi o ustawę badań klinicznych. Zamykamy ważny proces, ważny etap wsparcia procesu badań klinicznych w Polsce. Tworzymy zupełnie inną przestrzeń tych badań, nowoczesną transparentną, co ważne w całym tym procesie legislacyjnym zaznaczył wiceminister zdrowia Piotr Bromber.

Dzisiaj Gdańsk dołącza do elitarnego grona najlepszych uniwersytetów w Polsce, które prowadzą badania na najlepszy europejskim, a być może – nie boję się tego powiedzieć na najlepszym światowym poziomie powiedział prezes Agencji Badań Medycznych dr hab. Radosław Sierpiński. − To wielkie święto Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, ale również pacjentów, bowiem badania kliniczne to dostęp do bardzo często nowoczesnych, wspaniałych terapii w wielu schorzeniach, które są szansą na dłuższe, lepsze życie.

 Wczesnych Faz i organizacji badań klinicznych w szpitalu po to, aby ten model właściwie zastosować w całej Polsce. 

W ramach MCWBK zaplanowano wsparcie innowacyjnej infrastruktury badawczej, w tym Centrum Badań Klinicznych Wczesnych Faz, w której realizowane będą projekty naukowe we współpracy z najlepszymi instytucjami naukowymi na świecie. W planach MCWBK jest również udział w kształceniu studentów i lekarzy. Dzięki wsparciu zespołów badawczych GUMed przez MCWBK, Uczelnia zwiększy swój udział w pionierskich badaniach nad nowymi lekami, bez których jest niemożliwy rozwój medycyny.Sieć CWBK ma na celu zapewnienie jednolitego standardu realizacji badań, wysokiej jakość obsługi pacjentów oraz zwiększenia liczby komercyjnych i niekomercyjnych badań klinicznych. Powstanie sieci pozwoli na utworzenie wystandaryzowanych ośrodków na wzór struktur istniejących na zachodzie Europy.


Anna Kłos