fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

[do 31.03 br.] Zapraszamy do zgłaszania kandydatur do nagrody PORTA IN POSTERUM czyli BRAMA DO PRZYSZŁOŚCI

W poczuciu odpowiedzialności „Pracodawców Pomorza” za tworzenie stabilnych warunków rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki regionu oraz doceniając rolę podmiotów około biznesowych w tym zakresie, Rada Pracodawców Pomorza Uchwałą Nr 4/2023 z dn. 29 marca 2023r. ustanowiła Nagrodę Specjalną

PORTA IN POSTERUM,
czyli BRAMA DO PRZYSZŁOŚCI

dla podmiotów wspierających wzrost gospodarczy regionu oraz rozwój przedsiębiorczości w województwie pomorskim.

Nagroda Specjalna „Porta in Posterum” dedykowana jest między innymi dla: agencji rozwoju gospodarczego, inkubatorów przedsiębiorczości,  funduszy rozwoju gospodarczego, parków przemysłowych, technologicznych i naukowych, podmiotów wdrożeniowych, centrów transferu wiedzy i technologii oraz innych podmiotów wspierających rozwój przedsiębiorczości i gospodarki regionu.

Nagroda symbolizuje bramę do przyszłości, której otwarcie umożliwia Laureat dla: inwestorów krajowych i zagranicznych, osób rozpoczynających działalność gospodarczą, właścicieli patentów i podmiotów podejmujących prace wdrożeniowe oraz osób wykluczonych lub powracających na rynek pracy.

Informując o powyższym załączamy Regulamin Nagrody prosząc jednocześnie o zgłaszanie kandydatów do nagrody i przesyłanie formularza zgłoszeniowego w terminie do dnia 31 marca 2024r. na adres siedziby „Pracodawców Pomorza”, Al. Zwycięstwa 24, 80-219 Gdańsk lub elektronicznie na adres: potwierdzenia@pracodawcypomorza.pl. Wzór formularza zgłoszeniowego poniżej.


Regulamin_nagrody_Porta_in_Posterum


Formularz_Zgłoszeniowy_Porta_in_Posterum


Wyboru laureata dokona Kapituła powołana przez Radę Pracodawców Pomorza, pod przewodnictwem Zbigniewa Canowieckiego.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że uroczyste wręczenie Nagrody będzie miało miejsce w trakcie dorocznej, uroczystej GALI PRACODAWCÓW POMORZA zaplanowanej w dn. 7 czerwca br., z udziałem władz państwowych i samorządowych oraz przedstawicieli środowiska naukowego, gospodarczego, kulturalnego oraz mediów.