Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

Europlace

Europlace logo
Adres: Gdańsk, Lęborska  3B
Branża:
- Doradztwo Biznesowe i Prawne
Zaloguj się żeby zobaczyć dane kontaktowe i edytować profil Twojej firmy

Oferta firmy

Doradztwo w zakresie prawa i polityki UE

- indywidualnie przygotowana analiza branży
- doradztwo regulacyjne UE
- możliwość świadomego zarządzania przyszłością firmy i ustalania strategii biznesu
- możliwość reakcji na zmiany prawne w odpowiednim momencie

Wpieranie świadomego zarządzania biznesem

Dzięki świadomości w jakim kierunku zmienia się prawo europejskie w kluczowych kwestiach, przedsiębiorcy są w stanie zareagować w odpowiednim momencie i przygotować swoje przedsiębiorstwo na zmiany.

Research

- indywidualnie przygotowany raport

- research ustalonej dziedziny polityki unijnej
- zbiór regulacji i programów unijnych ustalonej dziedziny lub tematu

Monitoring

- regularny monitoring zmian
- obserwowanie działań wszystkich instytucji unijnych
- informacje dostarczane na bieżąco

Reprezentacja

- kontakt i budowanie relacji z urzędnikami unijnymi
- informacje dostarczane na bieżąco
- wsparcie urzędników w reakcji na wyjątkowo niekorzystne zmiany

Opis działalności

Doradztwo w zakresie prawa i polityki UE, wpieranie świadomego zarządzania biznesem