Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

Kancelaria Szula

Kancelaria Doradcy Podatkowego - Łukasz Szula logo
Adres: Gdańsk, Szafarnia  11/F8
Telefon: 535005012
E-mail: l.szula@kancelariaszula.pl
Branża:
- Doradztwo Biznesowe i Prawne
- Transport i Motoryzacja
Oddział: M. Gdańsk
Zaloguj się żeby edytować profil Twojej firmy

Opis działalności

Kancelaria świadczy usługi doradztwa podatkowego, ze szczególnym naciskiem na problematykę cen transferowych. Naszym klientom oferujemy również usługi bieżącego doradztwa podatkowego w obszarach CIT/VAT/PIT/PCC oraz przeglądy podatkowe.


W ramach świadczonych przez Kancelarię usług doradztwa podatkowego w obszarze cen transferowych, możliwe jest nawiązanie współpracy obejmującej:


 • przygotowywanie pełnej dokumentacji cen transferowych na wszystkich szczeblach (Local File, Master File, analizy danych porównawczych / opisy zgodności transakcji z warunkami rynkowymi);
 • weryfikacja lub aktualizacja dokumentacji cen transferowych przygotowanej przez Klienta;
 • przygotowywanie opinii dotyczących kwestii związanych z problematyką cen transferowych (obowiązki dokumentacyjne, TP adjustment, zgodność dokumentacji z przepisami, CIT-TP itd.)
 • opracowywanie i wsparcie we wdrażaniu modeli cen transferowych;
 • ewaluacja ryzyka związanego z funkcjonującym modelem transakcji wewnętrzgrupowych;
 • wsparcie merytoryczne w procesie kontroli CIT w obszarze cen transferowych;
 • bieżące wsparcie dotyczące problematyki cen transferowych.Usługi polegające na bieżącym wsparciu podatkowym naszych Klientów mogą dotyczyć m.in. kwestii związanych z rozliczeniami CIT, PIT, VAT, PCC i postępowań podatkowych oraz sądowych. W tych obszarach Kancelaria oferuje:


 • przygotowywanie opinii dotyczących: kwalifikacji kosztów podatkowych, weryfikacji dowodów świadczenia usług;
 • opracowywanie analiz dotyczących zarządzania ryzykiem podatkowym;
 • ocenę skutków przeprowadzanych transakcji w obszarze podatku od towarów i usług;
 • wsparcie w procesie postępowania administracyjnego;
 • opracowywanie analiz dotyczących wzajemnych zależności transakcji krajowych i międzynarodowych w obszarze podatku od towarów i usług;
 • przygotowywanie analiz rozstrzygnięć sądów administracyjnych pod kątem ich wykorzystania dla celów wsparcia stanowiska Klienta w sporze z organami podatkowymi;
 • weryfikacja i ustalanie linii interpretacyjnej organów podatkowych w wybranych kwestiach;
 • opracowywanie wzorów pism procesowych, wyjaśnień, odpowiedzi, zastrzeżeń itd.;
 • przygotowywanie opinii prawno-podatkowych dotyczących aspektów merytorycznych sprawy Klienta;
 • wsparcie w procesie integracji działalności polskich podmiotów z działalnością Grupy.