Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

<< Lista wydarzeń

Zapisz się

Sprawdź
* Komórki wymagane
1. UWAGA! Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku (dalej: PP) podczas wydarzeń sporządza dokumentację zdjęciową i wideo z ich przebiegu, którą później wykorzystuje w celu promocji swojej działalności. Oznacza to, że podczas wydarzenia może dojść do utrwalenia wizerunku uczestników wydarzenia w ramach wykonanej dokumentacji zdjęciowej i wideo oraz do publikacji tego wizerunku w sieci Internet (zwłaszcza na stronie internetowej PP oraz na profilach społecznościowych PP, w tym na Facebook i Youtube). W przypadku niektórych wydarzeń fotografie zawierające wizerunek uczestników mogą być również publikowane w prasie lokalnej. Wobec powyższego poprzez swoją obecność na wydarzeniu wyraża Pani/Pan zgodę na rzecz PP na utrwalanie Pani/Pana wizerunku na fotografiach i materiałach wideo dokumentujących przebieg wydarzenia oraz rozpowszechnianie tego wizerunku w ramach tych fotografii i materiałów wideo poprzez publikację w sieci Internet (w tym na stronie internetowej Organizacji i na jej profilach w portalach społecznościowych) oraz publikację w prasie lokalnej w celu promocji PP.

2. Z tytułu wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 1 powyżej uczestnikowi wydarzenia nie jest należne jakiekolwiek wynagrodzenie lub inne świadczenie, za wyjątkiem możliwości udziału w wydarzeniu.

3. Administratorem danych osobowych wskazanych powyżej w związku ze zgłoszeniem udziału w wydarzeniu będzie Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych wskazanych powyżej oraz wizerunku uwidocznionego na fotografiach i materiałach wideo, które mogą być wykonywane podczas wydarzenia znajdują się TUTAJ
Jeżeli nie rejestrowałeś się wcześniej kliknij tu i wpisz wszystkie dane
Pobierz bezpłatną aplikację mobilną Pracodawców Pomorza
Rejestracja jednym kliknięciem i zapis wydarzenia do kalendarza Twojego telefonu
Obejrzyj i pobierz
09-02-2021 godz. 11:00
[Webinarium] PPK dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych
on-line

  


 


Pracodawcy Pomorza wraz ze Związkiem Gmin Pomorskich i Aviva Investors Poland TFI zapraszają:


 


Praktyczne aspekty wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych 


przez Jednostki Sektora Finansów Publicznych (JSFP) oraz kwestii


lokowania nadwyżek finansowych w środowisku ultra niskich stóp procentowych.


 


9.02 / godz. 10:00


 


  Na spotkanie zapraszamy:


Przedstawicieli administracji gminnej, powiatowej, wojewódzkiej.


Osoby decydujące o polityce depozytowo-inwestycyjnej przedsiębiorstwa.


Spotkanie potrwa około 1,5 godziny i będzie przeprowadzone w formie elektronicznej.


 


Agenda


10.00 – 10.50 / Praktyczne aspekty wdrażania PPK w JSFP


  10.55 -  11.30 / Lokowanie nadwyżek finansowych w 2021 roku.


 


Link do spotkania


 
Spotkanie ze strony Aviva Investors Poland TFI SA poprowadzi Piotr Pawlik:


Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na wydziale Prawa i Administracji oraz podyplomowych studiów menedżerskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada licencję maklera papierów wartościowych, a z rynkiem kapitałowym związany od 2006 roku. W Aviva Investors Polska od 2013 roku. Odpowiada za współpracę z bankami, biurami maklerskimi, przedsiębiorcami oraz siecią własną na terenie Polski północnej