Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

<< Lista wydarzeń

Zapisz się

Sprawdź
* Komórki wymagane
1. UWAGA! Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku (dalej: PP) podczas wydarzeń sporządza dokumentację zdjęciową i wideo z ich przebiegu, którą później wykorzystuje w celu promocji swojej działalności. Oznacza to, że podczas wydarzenia może dojść do utrwalenia wizerunku uczestników wydarzenia w ramach wykonanej dokumentacji zdjęciowej i wideo oraz do publikacji tego wizerunku w sieci Internet (zwłaszcza na stronie internetowej PP oraz na profilach społecznościowych PP, w tym na Facebook i Youtube). W przypadku niektórych wydarzeń fotografie zawierające wizerunek uczestników mogą być również publikowane w prasie lokalnej. Wobec powyższego poprzez swoją obecność na wydarzeniu wyraża Pani/Pan zgodę na rzecz PP na utrwalanie Pani/Pana wizerunku na fotografiach i materiałach wideo dokumentujących przebieg wydarzenia oraz rozpowszechnianie tego wizerunku w ramach tych fotografii i materiałów wideo poprzez publikację w sieci Internet (w tym na stronie internetowej Organizacji i na jej profilach w portalach społecznościowych) oraz publikację w prasie lokalnej w celu promocji PP.

2. Z tytułu wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 1 powyżej uczestnikowi wydarzenia nie jest należne jakiekolwiek wynagrodzenie lub inne świadczenie, za wyjątkiem możliwości udziału w wydarzeniu.

3. Administratorem danych osobowych wskazanych powyżej w związku ze zgłoszeniem udziału w wydarzeniu będzie Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych wskazanych powyżej oraz wizerunku uwidocznionego na fotografiach i materiałach wideo, które mogą być wykonywane podczas wydarzenia znajdują się TUTAJ
Jeżeli nie rejestrowałeś się wcześniej kliknij tu i wpisz wszystkie dane
Liczba miejsc ograniczona - pozostało 21 wolnych
Pobierz bezpłatną aplikację mobilną Pracodawców Pomorza
Rejestracja jednym kliknięciem i zapis wydarzenia do kalendarza Twojego telefonu
Obejrzyj i pobierz
02-02-2021 godz. 11:00
[Webinarium] Spotkanie przedsiębiorców z Kwidzyna z Prezesem Pracodawców Pomorza
Webinarium

  


W imieniu Pracodawców Pomorza Oddział w Kwidzynie serdecznie zapraszamy na


spotkanie online z Prezesem Pracodawców Pomorza Tomaszem Limonem


spotkanie online prowadzone przez liderkę oddziału kwidzyńskiego Pracodawców Pomorza


Annę Wiechowską odbędzie się na platformie Clickmeeting


 


W trakcie spotkania skupimy się na:


Działalności organizacji podczas pandemii COVID-19 


Aktywności organizacji w gremiach takich jak: * Konfederacja Lewiatan, * Sztab Pomorskich Przedsiębiorców, * Rada Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw  


Stanowiskach, opiniach, postulatach z ostatnich miesięcy


Aktywności w zakresie wspierania przedsiębiorców i działań szkoleniowo edukacyjnych


Potrzebach i postulatach kwidzyńskich przedsiębiorców na najbliższe miesiące


Spotkanie zamknie sesja dyskusyjna


 


Prosimy o rejestrację na spotkanie poprzez formularz rejestracyjny poprzez Extranet Pracodawców Pomorza. 


Link do pokoju spotkania


 


 

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona.