Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

<< Lista wydarzeń

Zapisz się

Sprawdź
* Komórki wymagane
1. UWAGA! Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku (dalej: PP) podczas wydarzeń sporządza dokumentację zdjęciową i wideo z ich przebiegu, którą później wykorzystuje w celu promocji swojej działalności. Oznacza to, że podczas wydarzenia może dojść do utrwalenia wizerunku uczestników wydarzenia w ramach wykonanej dokumentacji zdjęciowej i wideo oraz do publikacji tego wizerunku w sieci Internet (zwłaszcza na stronie internetowej PP oraz na profilach społecznościowych PP, w tym na Facebook i Youtube). W przypadku niektórych wydarzeń fotografie zawierające wizerunek uczestników mogą być również publikowane w prasie lokalnej. Wobec powyższego poprzez swoją obecność na wydarzeniu wyraża Pani/Pan zgodę na rzecz PP na utrwalanie Pani/Pana wizerunku na fotografiach i materiałach wideo dokumentujących przebieg wydarzenia oraz rozpowszechnianie tego wizerunku w ramach tych fotografii i materiałów wideo poprzez publikację w sieci Internet (w tym na stronie internetowej Organizacji i na jej profilach w portalach społecznościowych) oraz publikację w prasie lokalnej w celu promocji PP.

2. Z tytułu wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 1 powyżej uczestnikowi wydarzenia nie jest należne jakiekolwiek wynagrodzenie lub inne świadczenie, za wyjątkiem możliwości udziału w wydarzeniu.

3. Administratorem danych osobowych wskazanych powyżej w związku ze zgłoszeniem udziału w wydarzeniu będzie Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych wskazanych powyżej oraz wizerunku uwidocznionego na fotografiach i materiałach wideo, które mogą być wykonywane podczas wydarzenia znajdują się TUTAJ
Jeżeli nie rejestrowałeś się wcześniej kliknij tu i wpisz wszystkie dane
Pobierz bezpłatną aplikację mobilną Pracodawców Pomorza
Rejestracja jednym kliknięciem i zapis wydarzenia do kalendarza Twojego telefonu
Obejrzyj i pobierz
13-04-2021 godz. 13:30
[Webinarium] Nowy system wsparcia eksporterów
Webinarium

    


Rada Regionów Konfederacji Lewiatan


wspólnie z Pracodawcami Pomorza


oraz Korporacja Ubezpieczeń Eksportowych KUKE


zapraszają na webinarium 


 


NOWY SYSTEM WSPARCIA EKSPORTERÓW


 


13 kwietnia 2021r. g. 13:30


 


LINK DO WYDARZENIA


W trakcie spotkania chcielibyśmy zaprezentować nowe możliwości KUKE wynikające z nowego systemu wsparcia eksporterów, w szczególności:


1/ gwarancje kontraktowe;


2/ gwarancje na finansowanie bieżące, łańcucha dostaw i inwestycyjne odnoszące się zarówno do przedsięwzięć krajowych, jak i zagranicznych;


3/ gwarancje / ubezpieczenia na finansowanie nabywców.


 
 


Prosimy o rejestrację na spotkanie poprzez formularz rejestracyjny systemu Extranet Pracodawców Pomorza


Osoby zarejestrowane otrzymają link do webiarium - najpóźniej dzień przed spotkaniem


W spotkaniu obowiązuje limit osób - decyduje kolejność zgłoszeń


LINK DO WYDARZENIA