Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

<< Lista wydarzeń
22-09-2021 godz. 09:00
[Webinar PIP] Praktyczne i prawne aspekty zatrudniania i powierzania pracy cudzoziemcom w ramach pracy sezonowej i krótkoterminowej
MS Teams

Państwowa Inspekcja Pracy wspiera kampanię informacyjną prowadzoną przez Europejski Urząd ds. Pracy (ELA) pod nazwą „Prawa przez cały rok”.


Kampania prowadzona jest w celu rozpowszechnianie informacji na temat sprawiedliwych i bezpiecznych warunków pracy pracowników sezonowych zatrudnianych w krajach Unii Europejskiej. W ramach kampanii Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku organizuje bezpłatne szkolenie:


w dniu 22 września 2021 r.


w godzinach od 09:00 do 11.00.


na platformie MS Teams.


"Praktyczne i prawne aspekty zatrudniania i powierzania pracy cudzoziemcom w ramach pracy sezonowej i krótkoterminowej"


. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu.


  Poniżej przesyłam link do szkolenia:


https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3abefba0672fc04eb4a151f09b30b7121e%40thread.tacv2/1630311497642?context=%7b%22Tid%22%3a%222ed9f558-1622-432e-aae9-abc19fa51ff4%22%2c%22Oid%22%3a%22b6de99ba-6a51-4553-9346-c8426331fa55%22%7d
    Aby podłączyć się do spotkania nie jest konieczne posiadanie konta w aplikacji MS Teams. Wystarczy przeglądarka internetowa. Szczegółowa instrukcja: https://support.microsoft.com/pl-pl/office/do%C5%82%C4%85cz-do-spotkania-bez-konta-aplikacji-teams-c6efc38f-4e03-4e79-b28f-e65a4c039508.