Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

<< Lista wydarzeń

Zapisz się

Sprawdź
* Komórki wymagane
1. UWAGA! Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku (dalej: PP) podczas wydarzeń sporządza dokumentację zdjęciową i wideo z ich przebiegu, którą później wykorzystuje w celu promocji swojej działalności. Oznacza to, że podczas wydarzenia może dojść do utrwalenia wizerunku uczestników wydarzenia w ramach wykonanej dokumentacji zdjęciowej i wideo oraz do publikacji tego wizerunku w sieci Internet (zwłaszcza na stronie internetowej PP oraz na profilach społecznościowych PP, w tym na Facebook i Youtube). W przypadku niektórych wydarzeń fotografie zawierające wizerunek uczestników mogą być również publikowane w prasie lokalnej. Wobec powyższego poprzez swoją obecność na wydarzeniu wyraża Pani/Pan zgodę na rzecz PP na utrwalanie Pani/Pana wizerunku na fotografiach i materiałach wideo dokumentujących przebieg wydarzenia oraz rozpowszechnianie tego wizerunku w ramach tych fotografii i materiałów wideo poprzez publikację w sieci Internet (w tym na stronie internetowej Organizacji i na jej profilach w portalach społecznościowych) oraz publikację w prasie lokalnej w celu promocji PP.

2. Z tytułu wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 1 powyżej uczestnikowi wydarzenia nie jest należne jakiekolwiek wynagrodzenie lub inne świadczenie, za wyjątkiem możliwości udziału w wydarzeniu.

3. Administratorem danych osobowych wskazanych powyżej w związku ze zgłoszeniem udziału w wydarzeniu będzie Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych wskazanych powyżej oraz wizerunku uwidocznionego na fotografiach i materiałach wideo, które mogą być wykonywane podczas wydarzenia znajdują się TUTAJ
Jeżeli nie rejestrowałeś się wcześniej kliknij tu i wpisz wszystkie dane
Pobierz bezpłatną aplikację mobilną Pracodawców Pomorza
Rejestracja jednym kliknięciem i zapis wydarzenia do kalendarza Twojego telefonu
Obejrzyj i pobierz
20-01-2022 godz. 15:00
Seminarium: Polski Ład a podatki oczami małego, średniego i dużego przedsiębiorcy

  

 

Pracodawcy Pomorza oraz SOLVEO Advisory Sp. z o.o.


zapraszają na seminarium


Polski Ład a podatki oczami małego, średniego i dużego przedsiębiorcy


 

 

„Polski Ład” w swojej podatkowej odsłonie został przyjęty przez Radę Ministrów.


Z tej okazji realizujemy cykl aktywności w zakresie propagowania wiedzy odnośnie proponowanych rozwiązań.


Zapraszamy serdecznie na kolejne seminarium merytoryczne. 


 

 

Czego się dowiesz na spotkaniu:

  • Nie będzie to kolejny akademicki wykład o dokonanych już zmianach w przepisach podatkowych;

  • Każdy wie, że zmienił się sposób naliczania składki zdrowotnej,  wzrosła kwota wolna od podatku oraz że przybył nowy podatek przychodowy;

  • Naszą ambicją będzie przedstawienie na liczbach symulacji podatkowych wokół tzw. Polskiego Ładu z trzech perspektyw:


          - Przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą;

          - Przedsiębiorcy działającego w formie spółki z o.o.

          - Pracownika

 

  • Opowiemy więc „na liczbach” o tym co zmienił Polski Ład, kto zyskał a kto stracił. I co można zrobić, by wpłynąć na swoje rozliczenia podatkowe.

  • Wskażemy też „pułapki”, jakie zastawił na przedsiębiorców ustawodawca (np. podatek minimalny, ukryta dywidenda).


 

O prelegencie:


Wojciech Kieszkowski – doradca podatkowy, Partner w SOLVEO Advisory z siedzibą w Gdańsku (https://solveoadvisory.pl/). Pełnomocnik Zarządu Pracodawców Pomorza ds. Podatkowych. W imieniu PP brał aktywny udział w procesie konsultacji do ustawy podatkowej w ramach Polskiego Ładu.


 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE


Wydarzenie odbędzie się z zachowaniem pandemicznego reżimu sanitarnego. 


Wkrótce przekażemy informacje na temat limitu liczby uczestników.