Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

<< Lista wydarzeń

Zapisz się

Będę osobiście
Skorzystam z transmisji on-line
Sprawdź
* Komórki wymagane
1. UWAGA! Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku (dalej: PP) podczas wydarzeń sporządza dokumentację zdjęciową i wideo z ich przebiegu, którą później wykorzystuje w celu promocji swojej działalności. Oznacza to, że podczas wydarzenia może dojść do utrwalenia wizerunku uczestników wydarzenia w ramach wykonanej dokumentacji zdjęciowej i wideo oraz do publikacji tego wizerunku w sieci Internet (zwłaszcza na stronie internetowej PP oraz na profilach społecznościowych PP, w tym na Facebook i Youtube). W przypadku niektórych wydarzeń fotografie zawierające wizerunek uczestników mogą być również publikowane w prasie lokalnej. Wobec powyższego poprzez swoją obecność na wydarzeniu wyraża Pani/Pan zgodę na rzecz PP na utrwalanie Pani/Pana wizerunku na fotografiach i materiałach wideo dokumentujących przebieg wydarzenia oraz rozpowszechnianie tego wizerunku w ramach tych fotografii i materiałów wideo poprzez publikację w sieci Internet (w tym na stronie internetowej Organizacji i na jej profilach w portalach społecznościowych) oraz publikację w prasie lokalnej w celu promocji PP.

2. Z tytułu wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 1 powyżej uczestnikowi wydarzenia nie jest należne jakiekolwiek wynagrodzenie lub inne świadczenie, za wyjątkiem możliwości udziału w wydarzeniu.

3. Administratorem danych osobowych wskazanych powyżej w związku ze zgłoszeniem udziału w wydarzeniu będzie Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych wskazanych powyżej oraz wizerunku uwidocznionego na fotografiach i materiałach wideo, które mogą być wykonywane podczas wydarzenia znajdują się TUTAJ
Uwaga! 1 dzień przed wydarzeniem prześlemy Ci SMS z przypomnieniem. Źeby potwierdzić obecność, odpowiedz 'Tak' na ten SMS
Jeżeli nie rejestrowałeś się wcześniej kliknij tu i wpisz wszystkie dane
Pobierz bezpłatną aplikację mobilną Pracodawców Pomorza
Rejestracja jednym kliknięciem i zapis wydarzenia do kalendarza Twojego telefonu
Obejrzyj i pobierz
19-05-2017 godz. 09:30
"Prowadzenie biznesu i inwestowanie na Ukrainie"
Siedziba Pracodawców Pomorza, Al. Zwycięstwa 24, Gdańsk

ARP_Broker_PP


"Pracodawcy Pomorza" wspólnie z Konsulem Generalnym Ukrainy oraz Agencją Rozwoju Pomorza zapraszają na spotkanie 


"Prowadzenie biznesu i inwestowanie na Ukrainie"


w dniu 19.05.2017 o godz. 9:30 "Pracodawcy Pomorza" Al. Zwycięstwa 24, Gdańsk


Ukraina staje się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem dla lokalizacji firm oraz prowadzeniem biznesu. Duży i chłonny rynek zbytu, dynamicznie rozwijająca się gospodarka, niskie koszty funkcjonowania firm stanowią bardzo dobre zaplecze do realizacji ekspansji inwestycyjnej firm. W październiku 2016 roku, Rząd Ukrainy powołał instytucję UkraineInvest, służącą informowaniu oraz wspieraniu inwestorów pragnących rozpocząć swój biznes na Ukrainie w oparciu o zespół specjalistów wspierających potencjalnych inwestorów oraz pomagających przeprowadzić cały proces wprowadzenia firm na rynek ukraiński.


Prelegentem będzie Pan Petro Matiaszek - Zastępca Dyrektora UkraineInvest o blisko 25 letnim doświadczeniu jako strategiczny doradca w obszarze firm międzynarodowych. Posiada rozbudowaną sieć kontaktów roboczych z ukraińskim rządem, mediami i sektorem prywatnym. Doradzał dla korporacji międzynarodowych takich jak Citibank, Coca-Cola i RWE, a także przyczyniał się do reform gospodarczych i prawnych kilku agencji rządowych.


Podczas spotkania wystąpi również Katarzyna Matuszak – dyrektor Działu Rozwoju Przedsiębiorczości w Agencji Rozwoju Pomorza S.A. Opowie o wsparciu działalności  pomorskich przedsiębiorców za granicą. Zarówno do firm, które jeszcze nie podejmowały działań eksportowych, jak również do prowadzących działalność na rynkach zagranicznych.


 PROGRAM


9.00-9.30 - Rejestracja uczestników


9.30 - 10:45 - Prowadzenie biznesu i inwestowanie na Ukrainie 

                       Petro Mariaszek - Zastępca Dyrektora UkraineInvest


10.45-11.00  - Przerwa


11.00-11.20  - „Pomorski Broker Eksportowy – program wspierania eksportu dla przedsiębiorców  


                       Katarzyna Matuszak – Dyrektor Działu Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencja Rozwoju Pomorza S.A.


11.20-12.00 - Pytania do prelegentów i networking


Spotkanie jest bezpłatne


Prosimy o rejestrację poprzez poniższy link