Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

<< Lista wydarzeń

Zapisz się

Sprawdź
* Komórki wymagane
1. UWAGA! Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku (dalej: PP) podczas wydarzeń sporządza dokumentację zdjęciową i wideo z ich przebiegu, którą później wykorzystuje w celu promocji swojej działalności. Oznacza to, że podczas wydarzenia może dojść do utrwalenia wizerunku uczestników wydarzenia w ramach wykonanej dokumentacji zdjęciowej i wideo oraz do publikacji tego wizerunku w sieci Internet (zwłaszcza na stronie internetowej PP oraz na profilach społecznościowych PP, w tym na Facebook i Youtube). W przypadku niektórych wydarzeń fotografie zawierające wizerunek uczestników mogą być również publikowane w prasie lokalnej. Wobec powyższego poprzez swoją obecność na wydarzeniu wyraża Pani/Pan zgodę na rzecz PP na utrwalanie Pani/Pana wizerunku na fotografiach i materiałach wideo dokumentujących przebieg wydarzenia oraz rozpowszechnianie tego wizerunku w ramach tych fotografii i materiałów wideo poprzez publikację w sieci Internet (w tym na stronie internetowej Organizacji i na jej profilach w portalach społecznościowych) oraz publikację w prasie lokalnej w celu promocji PP.

2. Z tytułu wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 1 powyżej uczestnikowi wydarzenia nie jest należne jakiekolwiek wynagrodzenie lub inne świadczenie, za wyjątkiem możliwości udziału w wydarzeniu.

3. Administratorem danych osobowych wskazanych powyżej w związku ze zgłoszeniem udziału w wydarzeniu będzie Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych wskazanych powyżej oraz wizerunku uwidocznionego na fotografiach i materiałach wideo, które mogą być wykonywane podczas wydarzenia znajdują się TUTAJ
Jeżeli nie rejestrowałeś się wcześniej kliknij tu i wpisz wszystkie dane
Pobierz bezpłatną aplikację mobilną Pracodawców Pomorza
Rejestracja jednym kliknięciem i zapis wydarzenia do kalendarza Twojego telefonu
Obejrzyj i pobierz
19-04-2018 godz. 17:00
Zapraszamy na „Puckie Czwartki z Biznesem”
Hotel**** Wieniawa Spa & Wellness (Lipowa 24, Rekowo Górne)Tomasz Nalewajko – Prezes Zarządu Human Focus Sp. z o.o.


Doświadczony przedsiębiorca, headhunter specjalizujący się w pozyskiwaniu kadry zarządzającej i specjalistów. Doradca biznesowy z wieloletnią praktyką, prowadzący programy doradcze m.in. w zakresie zarządzania strategicznego, doboru i rozwoju pracowników, systemowych rozwiązań z obszaru zarządzania kapitałem ludzkim, w tym związanych z procesami konsolidacji i przejęć kapitałowych, audytu i optymalizacji organizacji.Hanna Czapp – Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pucku


Doświadczony doradca zawodowy i szkolny. Organizator dokształcania i doskonalenia zawodowego. Organizator form przekwalifikowania bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy.