Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

<< Lista wydarzeń

Zapisz się

Sprawdź
* Komórki wymagane
1. UWAGA! Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku (dalej: PP) podczas wydarzeń sporządza dokumentację zdjęciową i wideo z ich przebiegu, którą później wykorzystuje w celu promocji swojej działalności. Oznacza to, że podczas wydarzenia może dojść do utrwalenia wizerunku uczestników wydarzenia w ramach wykonanej dokumentacji zdjęciowej i wideo oraz do publikacji tego wizerunku w sieci Internet (zwłaszcza na stronie internetowej PP oraz na profilach społecznościowych PP, w tym na Facebook i Youtube). W przypadku niektórych wydarzeń fotografie zawierające wizerunek uczestników mogą być również publikowane w prasie lokalnej. Wobec powyższego poprzez swoją obecność na wydarzeniu wyraża Pani/Pan zgodę na rzecz PP na utrwalanie Pani/Pana wizerunku na fotografiach i materiałach wideo dokumentujących przebieg wydarzenia oraz rozpowszechnianie tego wizerunku w ramach tych fotografii i materiałów wideo poprzez publikację w sieci Internet (w tym na stronie internetowej Organizacji i na jej profilach w portalach społecznościowych) oraz publikację w prasie lokalnej w celu promocji PP.

2. Z tytułu wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 1 powyżej uczestnikowi wydarzenia nie jest należne jakiekolwiek wynagrodzenie lub inne świadczenie, za wyjątkiem możliwości udziału w wydarzeniu.

3. Administratorem danych osobowych wskazanych powyżej w związku ze zgłoszeniem udziału w wydarzeniu będzie Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych wskazanych powyżej oraz wizerunku uwidocznionego na fotografiach i materiałach wideo, które mogą być wykonywane podczas wydarzenia znajdują się TUTAJ
Jeżeli nie rejestrowałeś się wcześniej kliknij tu i wpisz wszystkie dane
Pobierz bezpłatną aplikację mobilną Pracodawców Pomorza
Rejestracja jednym kliknięciem i zapis wydarzenia do kalendarza Twojego telefonu
Obejrzyj i pobierz
27-11-2018 godz. 10:00
Szkolenie Inspektor Ochrony Danych Osobowych - 27.11.2018
Siedziba Pracodawców Pomorza, Al. Zwycięstwa 24, Gdańsk


"Pracodawcy Pomorza" zapraszają na szkolenie


Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IODO)


zgodnie z wymogami oraz procedurami wymaganymi przez RODO.


Szkolenie jest odpłatne i zakończone jest stosownym certyfikatem. 


Szkolenie prowadzą specjaliści - praktycy z kancelarii prawnej MGS LAW


 


Szkolenie odbywać się będzie w siedzibie "Pracodawców Pomorza"


Al. Zwycięstwa 24, Gdańsk w dniu 27 listopada 2018r. w godz. 10.00-14.00 


Program: • Regulacje związane z ochroną danych osobowych: RODO, nowa ustawa o ochronie danych osobowych; 

 • Status IODO w organizacji, jego zadania i rozwijanie kompetencji – funkcja inspektora w praktyce;

 • Dane osobowe i szczególne kategorie danych osobowych – kwalifikacja, zagadnienia praktyczne;

 • Zasady i podstawy przetwarzania danych osobowych – omówienie na przykładach;

 • Rola IODO w realizacji praw osób, których dane dotyczą;

 • Obowiązki administratora danych osobowych;

 • Dokumentacja RODO – obowiązkowa i rekomendowana;

 • Powierzenie przetwarzania danych osobowych – zasady wyboru procesora, sporządzanie i weryfikacja umów powierzenia z praktycznymi przykładami, powierzenie a udostępnienie – zasady kwalifikacji;

 • Rejestrowanie czynności przetwarzania zgodnie z RODO;

 • Zgłaszanie naruszeń do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zawiadamianie o nich podmiotów danych i prowadzenie rejestru naruszeń – omówienie na przykładach z praktyki;

 • Prawne aspekty analizy ryzyka – ogólna analiza ryzyka i DPIA;

 • IODO w relacji z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


  Opłaty: 


- pakiet podstawowy - cena 500 zł netto od osoby


- pakiet rozszerzony - cena 600 zł netto od osoby


Zakres pakietów szkoleniowych 


- pakiet podstawowy - szkolenie 4 h zgodne z programem powyżej


- pakiet rozszerzony - szkolenie 4 h plus warsztaty spersonalizowane do branży 2 h (data warsztatów do ustalenia z zainteresowanymi) 


 


Prosimy o wstępną rejestrację na szkolenie.  Osobom zgłoszonym prześlemy szczegóły uczestnictwa i płatności