Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

<< Lista wydarzeń

Zapisz się

Sprawdź
* Komórki wymagane
1. UWAGA! Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku (dalej: PP) podczas wydarzeń sporządza dokumentację zdjęciową i wideo z ich przebiegu, którą później wykorzystuje w celu promocji swojej działalności. Oznacza to, że podczas wydarzenia może dojść do utrwalenia wizerunku uczestników wydarzenia w ramach wykonanej dokumentacji zdjęciowej i wideo oraz do publikacji tego wizerunku w sieci Internet (zwłaszcza na stronie internetowej PP oraz na profilach społecznościowych PP, w tym na Facebook i Youtube). W przypadku niektórych wydarzeń fotografie zawierające wizerunek uczestników mogą być również publikowane w prasie lokalnej. Wobec powyższego poprzez swoją obecność na wydarzeniu wyraża Pani/Pan zgodę na rzecz PP na utrwalanie Pani/Pana wizerunku na fotografiach i materiałach wideo dokumentujących przebieg wydarzenia oraz rozpowszechnianie tego wizerunku w ramach tych fotografii i materiałów wideo poprzez publikację w sieci Internet (w tym na stronie internetowej Organizacji i na jej profilach w portalach społecznościowych) oraz publikację w prasie lokalnej w celu promocji PP.

2. Z tytułu wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 1 powyżej uczestnikowi wydarzenia nie jest należne jakiekolwiek wynagrodzenie lub inne świadczenie, za wyjątkiem możliwości udziału w wydarzeniu.

3. Administratorem danych osobowych wskazanych powyżej w związku ze zgłoszeniem udziału w wydarzeniu będzie Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych wskazanych powyżej oraz wizerunku uwidocznionego na fotografiach i materiałach wideo, które mogą być wykonywane podczas wydarzenia znajdują się TUTAJ
Jeżeli nie rejestrowałeś się wcześniej kliknij tu i wpisz wszystkie dane
Pobierz bezpłatną aplikację mobilną Pracodawców Pomorza
Rejestracja jednym kliknięciem i zapis wydarzenia do kalendarza Twojego telefonu
Obejrzyj i pobierz
28-11-2018 godz. 13:00
Jak zarządzać majątkiem przedsiębiorstwa, aby uniknąć prawnych i finansowych pułapek


"Pracodawcy Pomorza" wraz ze Stowarzyszeniem Ekspertów Majątkowych serdecznie zapraszają na seminarium 


WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW


Jak zarządzać majątkiem przedsiębiorstwa,


aby uniknąć prawnych i finansowych pułapek


28 listopada 2018r. g. 13.00-16.00


Siedziba "Pracodawców Pomorza"  Al. Zwycięstwa 24, 80-219 Gdańsk


 


Agenda spotkania  


 


1. Eksperci w biznesie – czy warto ponieść ich koszt? – rzeczoznawca majątkowy Mirosław Osiński   Podczas wystąpienia dowiemy się w jakich dziedzinach zasadne jest poniesienie kosztu eksperta np. podczas zmiany właściciela składnika majątku przedsiębiorcy, skomplikowanej transakcji handlowej, łączenia i dzielenia podmiotów, planowania podatków, ubezpieczenia majątku.  


 


Mirosław Osiński – inżynier budownictwa, rzeczoznawca majątkowy, współwłaściciel firmy Nieruchomości I.M.Osińscy spółka z o.o. z siedzibą w Gdyni. Od 1994 roku prowadzi działalność w obszarze rynku nieruchomości – wykonuje usługi w zakresie wyceny nieruchomości, ruchomości, przedsiębiorstw, a także wspomaga proces inwestycyjny w sektorze budownictwa. W ramach prowadzenia inwestycji o charakterze komercyjnym i deweloperskim występuje również z ramienia banków jako doradca techniczny (Project Monitor). Wiceprezes Stowarzyszenia Ekspertów Majątkowych z siedzibą w Gdyni. W ramach działalności stowarzyszeniowej był członkiem Komisji Standardów przy Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w Warszawie, współtworząc zasób Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny.


 


2.Dobra osobiste przedsiębiorców – mecenas Małgorzata Sas-Bojarska  Podczas wystąpienia dowiesz się czym są dobra osobiste przedsiębiorcy: dobre imię, nazwa (firma), znak towarowy, sfera wolności i tajemnicy, ochrona nietykalności pomieszczeń; i jakiej ochronie podlegają.  


 


Małgorzata Sas-Bojarska - Od 2011 roku wykonuje zawód adwokata prowadząc indywidualną praktykę adwokacką. Absolwentka podyplomowych studiów na kierunku Tłumaczenia Ekonomiczno-Prawne w Biznesie. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu obsługi prawnej przedsiębiorstw, w tym spółek z branży energetycznej, z branży finansowej, doradczej, handlowej oraz prywatnych inwestorów, jak również w zakresie prowadzenia postępowań sądowych. Od kilku lat prowadzi stałą obsługę prawną podmiotów z branży reklamowej i PR, współpracuje z instytucjami kultury. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradzaniu klientom w zakresie uzyskania ochrony lub dochodzenia roszczeń w związku z ochroną znaków towarowych (logo), jak również w zakresie ochrony prawnoautorskiej.  


 


3.Zarządzanie przedsiębiorstwem - polityka, strategia i taktyka realizacji zamierzonych celów – rzeczoznawca majątkowy Michał Jankowski   Prezentacja problematyki zarządzania przedsiębiorstwem ma na celu usystematyzować pojęcie zarządzania w odniesieniu do przedsiębiorstwa.  


 


Michał Jankowski - rzeczoznawca majątkowy, posiada licencję pośrednika obrotu nieruchomości, konsultant Zarządzania Firmą Stowarzyszenia Ekspertów Majątkowych. Od wielu lat związany z rynkiem nieruchomości, na którym zdobywał doświadczenie w zakresie administrowania, zarządzania oraz rozporządzania majątkiem. Udział w różnych projektach m.in. program poprawy efektywności zarządzania majątkiem spółek, restrukturyzacji, likwidacja przedsiębiorstw, program tworzenia Bazy Wiedzy, optymalizacja podatkowa zarządzanego majątku, modernizacja obiektów biurowych etc.  Tak szeroki wachlarz doświadczeń pozwolił na doskonalenie technik negocjacyjnych, mediacyjnych i organizacyjnych oraz na rozwinięcie umiejętności zarządzania nieruchomościami od pojedynczego obiektu aż do portfela nieruchomości znajdujących się w przedsiębiorstwie. Zebrane doświadczenia wpłynęły na rozszerzenie jego umiejętności i zainteresowań w kierunku zarządzania firmą.  


 


4.Źródła wspierania przedsiębiorczości (innowacyjność, fundusze unijne), czyli na co zwracać uwagę ubiegając się o zewnętrzne źródła finansowania.– radca prawny Aleksandra Hinc Podczas wystąpienia dowiesz się: - jakie są obecnie możliwości pozyskania dofinansowania, - jakie branże mają największą szansę pozyskać zewnętrzne środki, - jak się przygotować oraz na co zwrócić uwagę przed złożenia wniosku aplikacyjnego.  


 


Aleksandra Hinc - radca prawny, politolog, przedsiębiorca. Od 2009 roku związana z rynkiem start up’owym oraz branżą nowych technologii. Przeprowadziła kilkaset godzin szkoleń, doradztw oraz mentoringów dla studentów, doktorantów oraz przedsiębiorców. Właściciel kancelarii HiBusiness. Posiada ponad 8-letnie doświadczenie w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania. Przygotowała kilkadziesiąt biznesplanów oraz projektów na rzecz klientów, co wpłynęło na pozyskanie ponad 80 mln zł dofinansowania.   5. Ochrona aktywów niematerialnych -


 


dr Aleksandra Nadolska Podczas wystąpienia omówione zostaną praktyczne aspekty w zakresie prawa własności intelektualnej na podstawie najciekawszych kazusów, nad którymi pochylały się gdańskie sądy. 


 


Aleksandra Nadolska - doktor nauk prawnych, radca prawny, biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku, wykładowca na WSAiB w Gdyni, absolwentka studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji UG. Autorka wielu prac naukowych z zakresu europejskiego i krajowego prawa rynku finansowego, prawa cywilnego oraz prawa administracyjnego. Jej główne zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia związane z funkcjonowaniem europejskich rynków finansowych, gdzie dominującym nurtem jest instytucja prawna nadzoru i jej rola w globalnej sieci bezpieczeństwa finansowego.  


6. Kontakt z urzędem – co mogę zrobić i jakie mam prawa? – mecenas Agnieszka Cwalina-Kowalewska  


Podczas wystąpienia dowiemy się:


- które terminy wyznaczane przez urząd i kiedy można przedłużyć, a które trzeba bezwzględnie dotrzymywać,


- jak przywrócić termin?


- co może być dowodem, kiedy warto mieć inicjatywę?


- kto nie może być świadkiem?


- czym jest fikcja doręczenia?


- jak doręcza się pisma?


- kiedy skorzystać ze skargi na przewlekłość.


 


Agnieszka Cwalina-Kowalewska– adwokat, partner MGS Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Mądry, Sznycer, Cwalina-Kowalewska, Sambożuk z siedzibą w Gdańsku. Od 2010 roku prowadzi praktykę w zakresie obsługi prawnej na rzecz klientów kancelarii z sektora Energy & Utilities oraz FMCG. Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw z prawa konkurencji i prawa konsumenckiego. Doradza przedsiębiorcom w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Aktywnie uczestniczy w Towarzystwie Obrotu Energią jako członek zespołu do spraw umów na rynku detalicznym. Wchodzi w skład zarządu Stowarzyszenia Ekspertów Majątkowych, gdzie pełni również funkcję rzecznika eksperta oraz konsultanta praw majątkowych. Obecnie w trakcie MBA - 9 Edition na Politechnice Gdańskiej. 


 
Udział w spotkaniu jest bezpłatny


Wymagana rejestracja