Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

<< Lista wydarzeń

Zapisz się

Sprawdź
* Komórki wymagane
1. UWAGA! Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku (dalej: PP) podczas wydarzeń sporządza dokumentację zdjęciową i wideo z ich przebiegu, którą później wykorzystuje w celu promocji swojej działalności. Oznacza to, że podczas wydarzenia może dojść do utrwalenia wizerunku uczestników wydarzenia w ramach wykonanej dokumentacji zdjęciowej i wideo oraz do publikacji tego wizerunku w sieci Internet (zwłaszcza na stronie internetowej PP oraz na profilach społecznościowych PP, w tym na Facebook i Youtube). W przypadku niektórych wydarzeń fotografie zawierające wizerunek uczestników mogą być również publikowane w prasie lokalnej. Wobec powyższego poprzez swoją obecność na wydarzeniu wyraża Pani/Pan zgodę na rzecz PP na utrwalanie Pani/Pana wizerunku na fotografiach i materiałach wideo dokumentujących przebieg wydarzenia oraz rozpowszechnianie tego wizerunku w ramach tych fotografii i materiałów wideo poprzez publikację w sieci Internet (w tym na stronie internetowej Organizacji i na jej profilach w portalach społecznościowych) oraz publikację w prasie lokalnej w celu promocji PP.

2. Z tytułu wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 1 powyżej uczestnikowi wydarzenia nie jest należne jakiekolwiek wynagrodzenie lub inne świadczenie, za wyjątkiem możliwości udziału w wydarzeniu.

3. Administratorem danych osobowych wskazanych powyżej w związku ze zgłoszeniem udziału w wydarzeniu będzie Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych wskazanych powyżej oraz wizerunku uwidocznionego na fotografiach i materiałach wideo, które mogą być wykonywane podczas wydarzenia znajdują się TUTAJ
Jeżeli nie rejestrowałeś się wcześniej kliknij tu i wpisz wszystkie dane
Pobierz bezpłatną aplikację mobilną Pracodawców Pomorza
Rejestracja jednym kliknięciem i zapis wydarzenia do kalendarza Twojego telefonu
Obejrzyj i pobierz
07-02-2019 godz. 11:00
Go to Brand – spotkanie informacyjne
"Pracodawcy Pomorza" (Al. Zwycięstwa 24, Gdańsk)
  

Ruszył kolejny nabór wniosków do działania Go to Brand, ogłoszony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Aby móc zorientować się w możliwościach, jakie daje udział w działaniu, oraz lepiej przygotować się do procesu aplikacji, Pracodawcy Pomorza, Polsko-Norweska Izba Gospodarcza, oraz Paszport do Eksportu zapraszają na spotkanie:


 


Go to Brand - po co i dla kogo?


 

Kiedy i gdzie: 

Czwartek 07.02.2019, godz. 11:00- 13:00, siedziba Pracodawców Pomorza: Al. Zwycięstwa 24, Gdańsk

Główne tematy:

- Kwoty dofinansowania: jaka może być intensywność dofinansowania w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i innych charakterystyk;

- Korzyści z realizacji projektu: jakie koszty można sfinansować dzięki uczestnictwu w programie;

- Procedury i przewidywane terminy związane z realizacją Konkursu.

Program spotkania:

11:00- 11:15- rejestracja, przywitanie uczestników przez przedstawicieli Pracodawców Pomorza, Polsko-Norweskiej Izby Gospodarczej i Paszportu do Eksportu

11:15- 12:15 – Piotr Snopek, Paszport do Eksportu: Go to Brand: po co i dla kogo

12:15- 13:00- pytania od uczestników, networking i poczęstunek.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Spotkanie bezpłatne, obowiązuje rejestracja, liczba miejsc ograniczona.

POLSKO-NORWESKA IZBA GOSPODARCZA to niezależna organizacja samorządu gospodarczego o charakterze non-profit powołana dla ochrony i reprezentowania interesów gospodarczych zrzeszonych w niej przedsiębiorców, a także stymulowania współpracy handlowej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Norwegii.

Celem Izby jest utworzenie sieci powiązań między przedsiębiorcami oraz instytucjami,   a także administracją państwową w Polsce i w Norwegii, która będzie stanowić przestrzeń wymiany informacji oraz ofert handlowych. Więcej szczegółów dostępnych na naszej stronie: www.p-ncc.org   
Firma PASZPORT DO EKSPORTU Sp. z o.o. od 2009 roku specjalizuje się w przygotowaniu analiz rynkowych dla firm zainteresowanych rozwojem działalności eksportowej oraz realizacji strategii eksportowych na rynkach zagranicznych.

Do tej pory firma udzieliła wsparcia w rozwoju eksportu ok. 300 polskim firmom. Wszelkie informacje można znaleźć na stronach internetowych: www.proexportmarketing.com oraz www.internacjonalizacja.pl