Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

<< Lista wydarzeń

Rejestracja

Sprawdź
* Komórki wymagane
1. UWAGA! Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku (dalej: PP) podczas wydarzeń sporządza dokumentację zdjęciową i wideo z ich przebiegu, którą później wykorzystuje w celu promocji swojej działalności. Oznacza to, że podczas wydarzenia może dojść do utrwalenia wizerunku uczestników wydarzenia w ramach wykonanej dokumentacji zdjęciowej i wideo oraz do publikacji tego wizerunku w sieci Internet (zwłaszcza na stronie internetowej PP oraz na profilach społecznościowych PP, w tym na Facebook i Youtube). W przypadku niektórych wydarzeń fotografie zawierające wizerunek uczestników mogą być również publikowane w prasie lokalnej. Wobec powyższego poprzez swoją obecność na wydarzeniu wyraża Pani/Pan zgodę na rzecz PP na utrwalanie Pani/Pana wizerunku na fotografiach i materiałach wideo dokumentujących przebieg wydarzenia oraz rozpowszechnianie tego wizerunku w ramach tych fotografii i materiałów wideo poprzez publikację w sieci Internet (w tym na stronie internetowej Organizacji i na jej profilach w portalach społecznościowych) oraz publikację w prasie lokalnej w celu promocji PP.

2. Z tytułu wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 1 powyżej uczestnikowi wydarzenia nie jest należne jakiekolwiek wynagrodzenie lub inne świadczenie, za wyjątkiem możliwości udziału w wydarzeniu.

3. Administratorem danych osobowych wskazanych powyżej w związku ze zgłoszeniem udziału w wydarzeniu będzie Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych wskazanych powyżej oraz wizerunku uwidocznionego na fotografiach i materiałach wideo, które mogą być wykonywane podczas wydarzenia znajdują się TUTAJ
 
Jeżeli nie rejestrowałeś się wcześniej kliknij tu i wpisz wszystkie dane
27-05-2019 godz. 14:00
Bezpieczna praca na wysokości
"Pracodawcy Pomorza" (Al. Zwycięstwa 24, Gdańsk)


Przedstawiamy koncepcję cyklu spotkań dotyczących bezpiecznej pracy na wysokości wśród firm członkowskich organizacji.


Wizją założyciela firmy Rojam jest, aby jak największe grono osób odpowiedzialnych za organizację szeregu przedsięwzięć m. in. budowlanych, miała świadomość, iż zapewnienie odpowiednich warunków przy pracy na wysokości jest naprawdę potrzebne i „opłacalne”. 


Pierwsze spotkanie poruszać będzie podstawowe zagadnienia dotyczące bezpiecznej pracy na wysokości, stosowanego sprzętu ochronnego i prawidłowego jego zastosowania.


W szczególności zapraszamy przedstawicieli sektorów związanych z budownictwem, dekarstwem, telefonią komórkową, telekomunikacją, elektroenergetyką, gospodarką wodno-kanalizacyjną.


 

P R O G R A M   S P O T K A N I A


14.00 - 14.10 / Powitanie
14.10 -15.30
/ Bezpieczna praca na wysokości- wstęp
/ Podstawowe zasady bezpieczeństwa
/ Projekt “Kodeks bezpiecznej pracy na wysokości”
15.30-16.00 / Dyskusja
16.00 / Zakończenie spotkania


Termin spotkania:


27 maja 2019 r. / godz. 14.00 – 16.00


Miejsce


Pracodawcy Pomorza / Al. Zwycięstwa 24, 80-219 Gdańsk


Organizator


Rojam Major, Predkiel Sp.j.
ul. Siennicka 25 / 80-758 Gdańsk
tel. +48 58 350 62 70 / e-mail: biuro@rojam.eu


Prelegent:


Krzysztof Major


Karierę alpinistyczną rozpoczął w 1998 r. wykonując szereg prac monterskich, budowlanych oraz elektrycznych z wykorzystaniem technik dostępu linowego. Założyciel firmy ROJAM, powstałej w 2008 r. oraz Prezes Organizacji Techników Dostępu Linowego od 2014 do 2017 roku. Posiada uprawnienia IRATA, OTDL na poziomie 3. Inspektor z zakresu okresowych przeglądów sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości wiodących firm na rynku.


O F I R M I E
ROJAM jest jedną z czołowych firm oferujących usługi z wykorzystaniem specjalistycznych technik umożliwiających wykonanie prac na wysokości. Zdobyte przez lata doświadczenie w różnych obszarach prac wysokościowych gwarantuje elastyczność i wysoki standard świadczonych usług. Pracownicy frmy ROJAM systematycznie pogłębiają swoją wiedzę, zdobywając nowe uprawnienia m.in. GWO, BOSIET, HUET, MIST, VCA i inne. ROJAM oferuje szkolenia z zakresu prac na wysokości w dostępie linowym IRATA, SPRAT, OTDL, oraz dostępie budowlanym. Dzięki profesjonalnie wyposażonemu Centrum Szkoleniowemu oraz wyspecjalizowanej kadrze instruktorów, każde szkolenie dostosowujemy indywidualnie w zależności od specyfiki pracy, z zachowaniem ogólnych zasad bezpieczeństwa. Najistotniejszy jest dla nas jak najwyższy standard szkoleń. Jako dystrybutor wysokiej jakości sprzętu do prac na wysokości jesteśmy na bieżąco z nowymi technologiami i rozwiązaniami stosowanymi w ochronie indywidualnej i grupowej pracowników wysokościowych, a nasza obecność na konferencjach , targach i konwentach pozwala na wdrażanie najnowocześniejszych technik i systemów. Gwarantem jakości na najwyższym poziomie są posiadane przez firmę ROJAM, certyfikaty ISO 9001:2008 oraz PN-N-18001:2004.


broszura_informacyjna