Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

<< Lista wydarzeń

Rejestracja

Sprawdź
* Komórki wymagane
1. UWAGA! Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku (dalej: PP) podczas wydarzeń sporządza dokumentację zdjęciową i wideo z ich przebiegu, którą później wykorzystuje w celu promocji swojej działalności. Oznacza to, że podczas wydarzenia może dojść do utrwalenia wizerunku uczestników wydarzenia w ramach wykonanej dokumentacji zdjęciowej i wideo oraz do publikacji tego wizerunku w sieci Internet (zwłaszcza na stronie internetowej PP oraz na profilach społecznościowych PP, w tym na Facebook i Youtube). W przypadku niektórych wydarzeń fotografie zawierające wizerunek uczestników mogą być również publikowane w prasie lokalnej. Wobec powyższego poprzez swoją obecność na wydarzeniu wyraża Pani/Pan zgodę na rzecz PP na utrwalanie Pani/Pana wizerunku na fotografiach i materiałach wideo dokumentujących przebieg wydarzenia oraz rozpowszechnianie tego wizerunku w ramach tych fotografii i materiałów wideo poprzez publikację w sieci Internet (w tym na stronie internetowej Organizacji i na jej profilach w portalach społecznościowych) oraz publikację w prasie lokalnej w celu promocji PP.

2. Z tytułu wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 1 powyżej uczestnikowi wydarzenia nie jest należne jakiekolwiek wynagrodzenie lub inne świadczenie, za wyjątkiem możliwości udziału w wydarzeniu.

3. Administratorem danych osobowych wskazanych powyżej w związku ze zgłoszeniem udziału w wydarzeniu będzie Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych wskazanych powyżej oraz wizerunku uwidocznionego na fotografiach i materiałach wideo, które mogą być wykonywane podczas wydarzenia znajdują się TUTAJ
 
Jeżeli nie rejestrowałeś się wcześniej kliknij tu i wpisz wszystkie dane
17-06-2019 godz. 09:00
Konferencja „Jak wykorzystać potencjał migracji zarobkowych?”
Olivia Sky Club (Al. Grunwaldzka 472, Gdańsk)
  

Pracodawcy Pomorza, Olivia Business Centre oraz Gdański Urząd Pracy zapraszają na konferencję:


JAK WYKORZYSTAĆ POTENCJAŁ MIGRACJI ZAROBKOWYCH?


Celem konferencji jest przedstawienie dobrych praktyk w obszarze zatrudnienia cudzoziemców na poziomie lokalnym. Spotkanie będzie okazją do prezentacji rocznego raportu z badań zapotrzebowania pomorskich przedsiębiorców na pracowników z Ukrainy oraz obywateli Ukrainy planujących przyjazd do Polski. Konferencja dedykowana jest dla przedstawicieli samorządu, środowiska gospodarczego, organizacji pozarządowych, ekspertów i ekspertek z obszaru migracji.


==============================


17.06.2019 / godz 9.00


Olivia Business Centre, Sky Club


Gdańsk, Al. Grunwaldzka 472A 


agenda dla naszych pracodwcow_06.06.19


 


9.15 - 9.25


Powitanie gości


Prezes Zarządu „Pracodawców Pomorza”- Tomasz Limon


     Dyrektor Gdańskiego Urzędu Pracy - Roland Budnik


 

 


9.25 - 9.55


Prezentacja rocznego raportu z badań  dotyczącego zapotrzebowania pomorskich przedsiębiorców na pracowników z Ukrainy  oraz obywateli Ukrainy planujących przyjazd do Polski ze szczególnym uwzględnieniem regionu pomorskiego.


Prezes Zarządu „Pracodawców Pomorza”- Tomasz Limon


 


9.55 - 10.15


Prezentacja dobrych praktyk na podstawie zgłoszonych ankiet w konkursie „Pracodawca Przyjazny Cudzoziemcom”


nagrodzeni KEMIRA i Gremii Personal


 


10.15 - 10.45


Grupa Kapitałowa BADURA S.A. jako przykład dobrych praktyk w zakresie rekrutacji i zatrudnienia pracowników z Bangladeszu


         Kierownik Produkcji BADURA S.A. – Aneta Gal


 

10.45 - 11.10


Działalność GUP na rzecz cudzoziemców ze szczególnym uwzględnieniem


           Punktu Pomocy Cudzoziemcom – Piotr Walukiewicz


 


11.10 - 11.40


Prognozy i trendy pomorskiego rynku pracy  z perspektywy branży  HR 


Wiceprezes Grupy Progres Cezary Maciołek 


 


 11.40 - 12.00


Przerwa kawowa


 

12.00    


  Debata       


Jak wykorzystać potencjał migracji zarobkowych?


Do debaty chcemy zaprosić przedstawicieli:


Urzędu Miasta, Grupy Progres, Invest in Pomeranii, OBC, Rady Imigrantów, Uniwersytetu Gdańskiego oraz pracodawców zatrudniających cudzoziemców.