Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

<< Lista wydarzeń

Rejestracja

Sprawdź
* Komórki wymagane
1. UWAGA! Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku (dalej: PP) podczas wydarzeń sporządza dokumentację zdjęciową i wideo z ich przebiegu, którą później wykorzystuje w celu promocji swojej działalności. Oznacza to, że podczas wydarzenia może dojść do utrwalenia wizerunku uczestników wydarzenia w ramach wykonanej dokumentacji zdjęciowej i wideo oraz do publikacji tego wizerunku w sieci Internet (zwłaszcza na stronie internetowej PP oraz na profilach społecznościowych PP, w tym na Facebook i Youtube). W przypadku niektórych wydarzeń fotografie zawierające wizerunek uczestników mogą być również publikowane w prasie lokalnej. Wobec powyższego poprzez swoją obecność na wydarzeniu wyraża Pani/Pan zgodę na rzecz PP na utrwalanie Pani/Pana wizerunku na fotografiach i materiałach wideo dokumentujących przebieg wydarzenia oraz rozpowszechnianie tego wizerunku w ramach tych fotografii i materiałów wideo poprzez publikację w sieci Internet (w tym na stronie internetowej Organizacji i na jej profilach w portalach społecznościowych) oraz publikację w prasie lokalnej w celu promocji PP.

2. Z tytułu wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 1 powyżej uczestnikowi wydarzenia nie jest należne jakiekolwiek wynagrodzenie lub inne świadczenie, za wyjątkiem możliwości udziału w wydarzeniu.

3. Administratorem danych osobowych wskazanych powyżej w związku ze zgłoszeniem udziału w wydarzeniu będzie Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych wskazanych powyżej oraz wizerunku uwidocznionego na fotografiach i materiałach wideo, które mogą być wykonywane podczas wydarzenia znajdują się TUTAJ
 
Jeżeli nie rejestrowałeś się wcześniej kliknij tu i wpisz wszystkie dane
26-06-2019 godz. 14:00
ISO 9001:2015 – zmiana na (nie)dobre*

ISO 9001:2015 – zmiana na (nie)dobre*

26 czerwca 2019 roku


14.00 – 16.00


Gdańsk, Aleja Zwycięstwa 24


zapraszają oraz
Drogi Przedsiębiorco,

Na doskonalenie nigdy nie ma dobrego czasu, to pewne. Bieżące sprawy pochłaniają wszelkie zasoby. Trudno jednak rozwijać się bez konsekwentnych zmian, ulepszeń, a także bez strategii i przywództwa, szczególnie w zakresie systemu zarządzania jakością. Dlatego zapraszam na spotkanie typu wymiana doświadczeń, wszystkich zainteresowanych, zarządzających zespołami, działami i całymi organizacjami. W planie spotkania:
  1. Krótkie przypomnienie zakresu zmian w ISO 9001:2015.

  2. Doświadczenia przedsiębiorców po wprowadzeniu znowelizowanej ISO 9001.

  3. System zarządzania jakością: niewyczerpane źródło doskonalenia organizacji.

  4. Certyfikacja systemu zarządzania bez tajemnic.

Nazywam się Katarzyna Kaczmarska, jestem Prezesem Zarządu w jednostce certyfikującej Swisscert Sp. Z o.o., akredytowanej przez Polskie Centrum Akredytacji. Od wielu lat zajmuję się doskonaleniem i promowaniem tematyki jakości. Spotkałam się już z wieloma standardami, zarówno tymi przynoszącymi korzyści, jak i tymi słabymi, które mogą narobić sporo strat. Prowadzę webinaria, napisałam kilka poradników oraz dziesiątki tekstów w branżowych serwisach internetowych.


 Ilość miejsc jest niestety ograniczona, a temat bardzo ciekawy, więc zapisz się już dziś, by Cię nie ominęło!