Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

<< Lista wydarzeń
24-06-2019 godz. 00:00
Forum Wizja Rozwoju

W dniach 24 – 25 czerwca 2019 roku w Gdyni w obiektach Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte odbędzie się II edycja Forum Wizja Rozwoju. Patronat nad tym projektem objął Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, który będzie również uczestniczył w pracach Forum. Partnerami merytorycznymi wydarzenia będą m.in. Ministerstwo Finansów, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Infrastruktury oraz Przewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej Małgorzata Zwiercan.


Przewiduje się udział ponad 5000 uczestników – przedstawicieli małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, założycieli startupów oraz innowatorów. Planuje się zorganizowanie 100 paneli dyskusyjnych, do których zapraszeni zostali praktycy, eksperci różnych branż oraz przedstawiciele instytucji państwowych, a także naukowcy. W wydarzeniach towarzyszących debatom znajdą się prezentacje najnowszych polskich technologii. Forum koncentruje się na najważniejszych wyzwaniach stojących przed polską gospodarką, m.in. takich jak: energetyka, obronność, inwestycje, badania i rozwój, niepodległość gospodarcze, gospodarka morska, technologie przyszłości, programy społeczne, zdrowie, transport oraz rolnictwo. Uczestnictwo w Forum Wizja Rozwoju jest także okazją do dyskusji o „srebrnej gospodarce”, likwidowaniu barier w przedsiębiorczości i współdziałaniu gospodarki z nauką.Nagroda Gospodarcza Forum Wizja Rozwoju


Podczas uroczystej Gali Forum zostaną wręczone Nagrody Gospodarcze dla najlepszych firm wyłonionych przez Kapitułę. Nagroda Gospodarcza Forum Wizja Rozwoju ma charakter honorowy, a jej głównym celem jest promowanie polskich przedsiębiorstw za znaczące osiągnięcia gospodarcze, wpływające na rozwój narodowej gospodarki. Z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości wręczona zostanie nagroda specjalna.PROGRAM


REJESTRACJA