Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

<< Lista wydarzeń

Rejestracja

Sprawdź
* Komórki wymagane
1. UWAGA! Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku (dalej: PP) podczas wydarzeń sporządza dokumentację zdjęciową i wideo z ich przebiegu, którą później wykorzystuje w celu promocji swojej działalności. Oznacza to, że podczas wydarzenia może dojść do utrwalenia wizerunku uczestników wydarzenia w ramach wykonanej dokumentacji zdjęciowej i wideo oraz do publikacji tego wizerunku w sieci Internet (zwłaszcza na stronie internetowej PP oraz na profilach społecznościowych PP, w tym na Facebook i Youtube). W przypadku niektórych wydarzeń fotografie zawierające wizerunek uczestników mogą być również publikowane w prasie lokalnej. Wobec powyższego poprzez swoją obecność na wydarzeniu wyraża Pani/Pan zgodę na rzecz PP na utrwalanie Pani/Pana wizerunku na fotografiach i materiałach wideo dokumentujących przebieg wydarzenia oraz rozpowszechnianie tego wizerunku w ramach tych fotografii i materiałów wideo poprzez publikację w sieci Internet (w tym na stronie internetowej Organizacji i na jej profilach w portalach społecznościowych) oraz publikację w prasie lokalnej w celu promocji PP.

2. Z tytułu wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 1 powyżej uczestnikowi wydarzenia nie jest należne jakiekolwiek wynagrodzenie lub inne świadczenie, za wyjątkiem możliwości udziału w wydarzeniu.

3. Administratorem danych osobowych wskazanych powyżej w związku ze zgłoszeniem udziału w wydarzeniu będzie Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych wskazanych powyżej oraz wizerunku uwidocznionego na fotografiach i materiałach wideo, które mogą być wykonywane podczas wydarzenia znajdują się TUTAJ
 
Jeżeli nie rejestrowałeś się wcześniej kliknij tu i wpisz wszystkie dane
02-07-2019 godz. 12:00
Konferencja – Uwarunkowania rozwojowe portów Gdańska i Gdyni
Zarząd Morskiego Portu Gdynia (ul. Rotterdamska 9, Gdynia)

  


 

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku wraz z partnerami, organizacją „Pracodawcy Pomorza” oraz NSZZ „Solidarność” Region Gdański serdecznie zapraszają do udziału w konferencji pt.:


 

Uwarunkowania rozwojowe portów Gdańska i Gdyni


 

2 lipca 2019 r. (wtorek) o godz. 12:00


Sala Konferencyjna Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA


ul. Rotterdamska 9 w Gdyni


Organizatorzy konferencji zamierzają podjąć próbę zdiagnozowania obecnej sytuacji w zakresie rozwoju trójmiejskich portów morskich, określając uwarunkowania, które sprzyjają ich dalszej rozbudowie oraz ewentualne hamulce i bariery rozwojowe. Rozwój gospodarczy województwa pomorskiego jak i całego kraju w dużej mierze bazuje na międzynarodowym handlu morskim, który jest oparty między innymi na polskich portach morskich w Gdańsku i Gdyni.


Wobec dużej konkurencyjności hubów przeładunkowych w regionie Morza Bałtyckiego, podstawą dalszego rozwoju polskich portów jest ich dostępność infrastrukturalna dla kontrahentów biznesowych z kraju i ze Świata. Pozycja rynkowa poszczególnych portów w dużej mierze zależy od odpowiedniej infrastruktury kolejowo-drogowej jak i nowoczesnych narzędzi informatycznych.


 

      P R O G R A M    K O N F E R E N C J I 


(agenda do pobrania)
 1. Otwarcie konferencji – Przewodniczący WRDS w Gdańsku.

 2. Wystąpienie przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwa Infrastruktury.

 3. Wystąpienie Wojewody Pomorskiego i Marszałka Województwa Pomorskiego.

 4. Wystąpienie Prezydentów Miast Gdańska i Gdyni.

 5. Rola i znaczenie portów morskich Gdańska i Gdyni – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

 6. Znaczenie korytarza transportowego Bałtyk - Adriatyk dla rozwoju portów Trójmiasta –Prezes Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk.

 7. Plany rozwojowe portu Gdynia – Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia.

 8. Plany rozwojowe portu Gdańsk – Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk.

 9. Rozwój i rola infrastruktury kolejowej w dostępności do portów morskich - Dyrektor Centrum Realizacji Inwestycji Regionu Północnego PKP Polskich Linii Kolejowych.

 10. Rozwój i rola infrastruktury drogowej w dostępności do portów morskich – Przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

 11. Program wdrażania portowego systemu informatycznego – Prezes Zarządu Polski PCS.

 12. Przerwa kawowa.

 13. Panel Dyskusyjny z udziałem zaproszonych gości: • Przewodniczący WRDS w Gdańsku (moderator);

 • Przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej;

 • Przedstawiciel Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju;

 • Przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury;

 • Przedstawiciel Zarządu Morskiego Portu Gdańsk;

 • Przedstawiciel Zarządu Morskiego Portu Gdynia;

 • Przedstawiciel Rady Interesantów Portu Gdynia;

 • Przedstawiciele Rady Interesantów Portu Gdańsk. 1. Podsumowanie i zakończenie konferencji.