Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

<< Lista wydarzeń

Zapisz się

Sprawdź
* Komórki wymagane
1. UWAGA! Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku (dalej: PP) podczas wydarzeń sporządza dokumentację zdjęciową i wideo z ich przebiegu, którą później wykorzystuje w celu promocji swojej działalności. Oznacza to, że podczas wydarzenia może dojść do utrwalenia wizerunku uczestników wydarzenia w ramach wykonanej dokumentacji zdjęciowej i wideo oraz do publikacji tego wizerunku w sieci Internet (zwłaszcza na stronie internetowej PP oraz na profilach społecznościowych PP, w tym na Facebook i Youtube). W przypadku niektórych wydarzeń fotografie zawierające wizerunek uczestników mogą być również publikowane w prasie lokalnej. Wobec powyższego poprzez swoją obecność na wydarzeniu wyraża Pani/Pan zgodę na rzecz PP na utrwalanie Pani/Pana wizerunku na fotografiach i materiałach wideo dokumentujących przebieg wydarzenia oraz rozpowszechnianie tego wizerunku w ramach tych fotografii i materiałów wideo poprzez publikację w sieci Internet (w tym na stronie internetowej Organizacji i na jej profilach w portalach społecznościowych) oraz publikację w prasie lokalnej w celu promocji PP.

2. Z tytułu wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 1 powyżej uczestnikowi wydarzenia nie jest należne jakiekolwiek wynagrodzenie lub inne świadczenie, za wyjątkiem możliwości udziału w wydarzeniu.

3. Administratorem danych osobowych wskazanych powyżej w związku ze zgłoszeniem udziału w wydarzeniu będzie Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych wskazanych powyżej oraz wizerunku uwidocznionego na fotografiach i materiałach wideo, które mogą być wykonywane podczas wydarzenia znajdują się TUTAJ
Jeżeli nie rejestrowałeś się wcześniej kliknij tu i wpisz wszystkie dane
Pobierz bezpłatną aplikację mobilną Pracodawców Pomorza
Rejestracja jednym kliknięciem i zapis wydarzenia do kalendarza Twojego telefonu
Obejrzyj i pobierz
28-08-2019 godz. 10:00
Zarządzanie ryzykiem podatkowym – nowy podatek u źródła i ceny transferowe

Kancelaria Szula oraz "Pracodawcy Pomorza"


zapraszają na spotkanie 


Zarządzanie ryzykiem podatkowym – nowy podatek u źródła i ceny transferowe


28.08.2019 g. 10.00-12.00


siedziba "Pracodawcy Pomorza" Al. Zwycięstwa 24, Gdańsk2019 rok obfitował w kluczowe zmiany przepisów, dotykające podatników działających międzynarodowo. 1 stycznia 2019 roku kolejny raz zmieniono regulacje dotyczące cen transferowych, wprowadzając zupełnie nowe wymogi, obowiązki dokumentacyjne oraz, co szczególnie istotne, zasady odpowiedzialności za ich przestrzeganie. Wiedza w zakresie faktycznego poziomu ryzyka osobistego członków zarządu za ceny transferowe umożliwia podjęcie działań, które pozwolą takie ryzyko ograniczyć. Podczas spotkania przekazane zostaną informacje dotyczące nowych zasad odpowiedzialności osobistej za realizację transakcji z podmiotami powiąznymi na rynkowych zasadach i sposobów na efektywne zmniejszenie ryzyk z nimi związanych.


Równolegle 1 stycznia 2019 roku zaczęła obowiązywać nowelizacja podatku dochodowego od osób prawnych wprowadzająca rewolucję w podatku u źródła. Nowe zasady dotyczące trybu poboru podatku wymuszą na polskich przedsiębiorcach wprowadzenie dodatkowych procedur praktycznej weryfikacji kontrahentów.


Podczas spotkania zostaną zaprezentowane główne założenia nowych przepisów i sposoby ich efektywnej implementacji, wraz ze wskazówkami odnośnie form dochowania należytej staranności przez polskich podatników.


 


Agenda spotkania Odpowiedzialność członków zarządu za ceny transferowe  1. Wstęp

  2. Praktyczna odpowiedzialność członków zarządu za ceny transferowe i przewidzane przepisami sankcje  

  3. Skuteczne ograniczenie odpowiedzialności – kiedy i w jaki sposób?


Nowy podatek u źródła  1. Omówienie zmian w podatku u źródła – nowe obowiązki

  2. Czym jest należyta staranność i jak nowe przepisy wpłyną na działanie polskich przedsiębiorstw?

  3. Konsekwencje zmian – jak wdrożyć nowe regulacje?


Spotkanie adresowane jest do członków zarzadów i dyrektorów finansowych (również głównych księgowych) podmiotów realizujących transakcje z podmiotami powiązanymi oraz działających międzynarodowo, nabywając usługi i towary od podmiotów zagranicznych.
Łukasz Szula - doradca podatkowy wywodzący się z Deloitte, największej firmy doradztwa podatkowego w Polsce, gdzie pracował jako Manager zarządzający projektami z zakresu podatku dochodowego i cen transferowych na Pomorzu. Obecnie właściciel Kancelarii Szula, która w sprawach podatkowych wspiera przedsiębiorców z Pomorza. W swojej dotychczasowej karierze obsługiwał największe grupy kapitałowe w Polsce i na świecie, ma na koncie kilkadziesiąt samodzielnie prowadzonych projektów dotyczących sporządzania opinii, analiz, stosownych dokumentacji. Przygotowywał i prowadził kilkadziesiąt szkoleń, spotkań i seminariów z zakresu cen transferowych. Osobiście sporządzał dokumentację dla kilkuset transakcji różnego rodzaju. Autor procedur podatkowych z zakresu cen transferowych stosowanych w jednej z największych grup energetycznych w Polsce. W obszarze cen transferowych osobiście doradzał pięciu największym grupom kapitałowym działającym na Pomorzu z branż energetycznej, paliwowej, odzieżowej, motoryzacyjnej czy elektrotechnicznej.
Spotkanie bezpłatne 


Wymagana rejestracja