Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

<< Lista wydarzeń

Rejestracja

Sprawdź
* Komórki wymagane
1. UWAGA! Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku (dalej: PP) podczas wydarzeń sporządza dokumentację zdjęciową i wideo z ich przebiegu, którą później wykorzystuje w celu promocji swojej działalności. Oznacza to, że podczas wydarzenia może dojść do utrwalenia wizerunku uczestników wydarzenia w ramach wykonanej dokumentacji zdjęciowej i wideo oraz do publikacji tego wizerunku w sieci Internet (zwłaszcza na stronie internetowej PP oraz na profilach społecznościowych PP, w tym na Facebook i Youtube). W przypadku niektórych wydarzeń fotografie zawierające wizerunek uczestników mogą być również publikowane w prasie lokalnej. Wobec powyższego poprzez swoją obecność na wydarzeniu wyraża Pani/Pan zgodę na rzecz PP na utrwalanie Pani/Pana wizerunku na fotografiach i materiałach wideo dokumentujących przebieg wydarzenia oraz rozpowszechnianie tego wizerunku w ramach tych fotografii i materiałów wideo poprzez publikację w sieci Internet (w tym na stronie internetowej Organizacji i na jej profilach w portalach społecznościowych) oraz publikację w prasie lokalnej w celu promocji PP.

2. Z tytułu wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 1 powyżej uczestnikowi wydarzenia nie jest należne jakiekolwiek wynagrodzenie lub inne świadczenie, za wyjątkiem możliwości udziału w wydarzeniu.

3. Administratorem danych osobowych wskazanych powyżej w związku ze zgłoszeniem udziału w wydarzeniu będzie Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych wskazanych powyżej oraz wizerunku uwidocznionego na fotografiach i materiałach wideo, które mogą być wykonywane podczas wydarzenia znajdują się TUTAJ
 
Jeżeli nie rejestrowałeś się wcześniej kliknij tu i wpisz wszystkie dane
07-10-2019 godz. 14:00
 Zarządzanie różnorodnością i włączaniem kobiet – zaproszenie do budowania dobrych praktyk „włączającej kultury organizacyjnej”

Lean in Poland oraz "Pracodawcy Pomorza"


zapraszają na spotkanie Zarządzanie różnorodnością i włączaniem kobiet – zaproszenie do budowania dobrych praktyk „włączającej kultury organizacyjnej

7.10.2019 g. 14.00-16.00


siedziba "Pracodawcy Pomorza" Al. Zwycięstwa 24, GdańskStrategiczny cel zakładający różnorodność i zaangażowanie jest kluczowy dla długoterminowego sukcesu firmy. To po prostu dobrze prowadzony biznes. Wspomniana różnorodność oznacza, że pracownicy to ludzie, którzy posiadają szereg bogatych doświadczeń, pochodzą z różnych środowisk i wykazują różne podejście do pracy. Dzięki temu firmy są w stanie zapewnić klientom najbardziej kreatywne i najskuteczniejsze rozwiązania oraz przyciągnąć najbardziej utalentowanych ludzi. Strategia firm wdrażających politykę „diversity&inclusion” skupia się głównie na zagadnieniach dotyczących najróżniejszych talentów, tworzenia zaangażowanej kultury i identyfikacji możliwości rynkowych, aby zapewnić zróżnicowaną obsługę klientów. Osoby zajmujące się w firmach różnorodnością w kontekście biznesowym, pomagają zapoczątkować projekty, rekrutację, szkolenia, doradztwo i programy różnorodności.


Podczas spotkania zostaną zaprezentowane przykłady praktyk kultury organizacyjnej polskich firm, a planowana dyskusja dot. szukania dobrych praktyk pozwoli na rozpoczęcie dialogu w celu opracowania rekomendacji organizacji Pracodawcy Pomorza dla firm członkowskich w zakresie budowania włączającej kultury organizacyjnej dla zrzeszonych w organizacji firm, łatwych do wdrożenia.Agenda spotkania:

  1. Wstęp.

  2. Prezentacja przykładów praktyk kultury organizacyjnej polskich firm.

  3. Dyskusja – pomorscy przedsiębiorcy.

Spotkanie adresowane jest do członków zarządów i dyrektorów HR oraz do właścicieli małych i średnich firm.


Aleksandra Harasiuk – liderka Lean in Poland; Leanin.org to organizacja skierowana do kobiet, której pomysłodawczynią jest Sheryl Sandberg – od 2008 roku szefowa operacyjny Facebook Inc. a także autorka książki „Włącz się do gry. Kobiety, praca i chęć przywództwa”. Globalna sieć LeanIn.org  zrzesza ponad  43.000 regionalnych kół (miasta, kampusy studenckie oraz inkubatory nowych technologii), w których aktywnie działa miliony kobiet. Głównymi celami organizacji jest wsparcie aktywności zawodowych kobiet i projektowanie działań włączania kobiet na rynku pracy.


Spotkanie jest bezpłatne. Wymagana rejestracja poprzez poniższy link