Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

<< Lista wydarzeń

Zapisz się

Sprawdź
* Komórki wymagane
1. UWAGA! Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku (dalej: PP) podczas wydarzeń sporządza dokumentację zdjęciową i wideo z ich przebiegu, którą później wykorzystuje w celu promocji swojej działalności. Oznacza to, że podczas wydarzenia może dojść do utrwalenia wizerunku uczestników wydarzenia w ramach wykonanej dokumentacji zdjęciowej i wideo oraz do publikacji tego wizerunku w sieci Internet (zwłaszcza na stronie internetowej PP oraz na profilach społecznościowych PP, w tym na Facebook i Youtube). W przypadku niektórych wydarzeń fotografie zawierające wizerunek uczestników mogą być również publikowane w prasie lokalnej. Wobec powyższego poprzez swoją obecność na wydarzeniu wyraża Pani/Pan zgodę na rzecz PP na utrwalanie Pani/Pana wizerunku na fotografiach i materiałach wideo dokumentujących przebieg wydarzenia oraz rozpowszechnianie tego wizerunku w ramach tych fotografii i materiałów wideo poprzez publikację w sieci Internet (w tym na stronie internetowej Organizacji i na jej profilach w portalach społecznościowych) oraz publikację w prasie lokalnej w celu promocji PP.

2. Z tytułu wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 1 powyżej uczestnikowi wydarzenia nie jest należne jakiekolwiek wynagrodzenie lub inne świadczenie, za wyjątkiem możliwości udziału w wydarzeniu.

3. Administratorem danych osobowych wskazanych powyżej w związku ze zgłoszeniem udziału w wydarzeniu będzie Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych wskazanych powyżej oraz wizerunku uwidocznionego na fotografiach i materiałach wideo, które mogą być wykonywane podczas wydarzenia znajdują się TUTAJ
Jeżeli nie rejestrowałeś się wcześniej kliknij tu i wpisz wszystkie dane
Pobierz bezpłatną aplikację mobilną Pracodawców Pomorza
Rejestracja jednym kliknięciem i zapis wydarzenia do kalendarza Twojego telefonu
Obejrzyj i pobierz
05-09-2019 godz. 13:00
Jak skutecznie pozyskiwać pieniądze na rozwój pracowników


Gdańska Akademia Umiejętności Menedżerskich


wraz z Pracodawcami Pomorza serdecznie zaprasza


na spotkanie informacyjne dedykowane przedsiębiorcom z sektora MŚPJak skutecznie pozyskiwać pieniądze na rozwój pracowników.


Miejsce spotkania: siedziba "Pracodawców Pomorza", Al. Zwycięstwa 24, Gdańsk
Termin: 5 września 2019, g. 13.00 - 16.00
Program:

13.00 – 13.05 Otwarcie spotkania

13.05 – 14.00 Projekt Akademia Menadżera MŚP dofinansowane szkolenia w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zasobami ludzkimi dla kadry menadżerskiej – prezentacja plus pytania


14.00 – 15.00 Projekt Krajowy Fundusz Szkoleniowy – szkolenia dla pracodawców i pracowników – prezentacja plus pytania

15.00 – 16.00 Przerwa kawowa i sesja networkingowa
Prelegenci:

 • Joanna Makuch - Kierownik ds. Projektów w GAUM

 • Agata Gizińska - Specjalista ds. Projektów w GAUM


Przedsiębiorco! Możesz zyskać refundację na szkolenia w ramach Akademii Menadżera MŚP jeśli Twoja firma:

 • należy do sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw;

 • ma główną siedzibę na terenie województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego lub podlaskiego;

 • planuje rozwój uniwersalnych kompetencji menadżerskich dla właścicieli przedsiębiorstw, osób zajmujących stanowiska kierownicze lub osób przewidzianych do awansu na stanowisko kierownicze (zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę lub kontrakt menadżerski);

 • jest gotowa do przygotowania diagnozy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa;

 • spełnia warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej;

 • nie korzystała z dofinansowania w ramach projektów realizowanych w ramach Akademii Menadżera MŚP.


Korzyści dla firmy to:

 • Wzrost konkurencyjności firmy

 • Wzmocnienie pozycji firmy na rynku

 • Rozwój kompetencji właścicieli i kierowników w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem

 • Wzrost oddziaływania kadry zarządzającej na podwładnych

 • Możliwość efektywniejszego planowania pracy i zarządzania w firmie

 • Możliwość dopasowania szkoleń do potrzeb kadry zarządzającej


Jaki jest poziom refundacji szkoleń ze względu na wielkość firm?

 • 10.000,00 złotych na firmę – mikroprzedsiębiorcy;

 • 24.000,00 złotych na firmę – mali przedsiębiorcy;

 • 36.687,50 złotych na firmę – średni przedsiębiorcy.


Na każdego uczestnika możesz zyskać refundację do 12.000,00 złotych

Możesz otrzymać refundację zarówno na przygotowanie diagnozy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa i rozwój uniwersalnych kompetencji menadżerskich.

Niezależnie od tego czy jesteś mikro, małym czy średnim przedsiębiorcą możesz zyskać refundację nawet do 80 % na szkolenia i doradztwo.Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Prosimy o rejestrację poprzez poniższy link