Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

<< Lista wydarzeń

Zapisz się

Sprawdź
* Komórki wymagane
1. UWAGA! Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku (dalej: PP) podczas wydarzeń sporządza dokumentację zdjęciową i wideo z ich przebiegu, którą później wykorzystuje w celu promocji swojej działalności. Oznacza to, że podczas wydarzenia może dojść do utrwalenia wizerunku uczestników wydarzenia w ramach wykonanej dokumentacji zdjęciowej i wideo oraz do publikacji tego wizerunku w sieci Internet (zwłaszcza na stronie internetowej PP oraz na profilach społecznościowych PP, w tym na Facebook i Youtube). W przypadku niektórych wydarzeń fotografie zawierające wizerunek uczestników mogą być również publikowane w prasie lokalnej. Wobec powyższego poprzez swoją obecność na wydarzeniu wyraża Pani/Pan zgodę na rzecz PP na utrwalanie Pani/Pana wizerunku na fotografiach i materiałach wideo dokumentujących przebieg wydarzenia oraz rozpowszechnianie tego wizerunku w ramach tych fotografii i materiałów wideo poprzez publikację w sieci Internet (w tym na stronie internetowej Organizacji i na jej profilach w portalach społecznościowych) oraz publikację w prasie lokalnej w celu promocji PP.

2. Z tytułu wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 1 powyżej uczestnikowi wydarzenia nie jest należne jakiekolwiek wynagrodzenie lub inne świadczenie, za wyjątkiem możliwości udziału w wydarzeniu.

3. Administratorem danych osobowych wskazanych powyżej w związku ze zgłoszeniem udziału w wydarzeniu będzie Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych wskazanych powyżej oraz wizerunku uwidocznionego na fotografiach i materiałach wideo, które mogą być wykonywane podczas wydarzenia znajdują się TUTAJ
Jeżeli nie rejestrowałeś się wcześniej kliknij tu i wpisz wszystkie dane
Pobierz bezpłatną aplikację mobilną Pracodawców Pomorza
Rejestracja jednym kliknięciem i zapis wydarzenia do kalendarza Twojego telefonu
Obejrzyj i pobierz
21-11-2019 godz. 14:00
Odpowiedzialność karna przedsiębiorców i członków zarządów spółek prawa handlowego w związku z prowadzeniem przez nich obrotu gospodarczego

"Pracodawcy Pomorza" wraz z Kancelarią Adwokacką LS Consulting


serdecznie zapraszają na spotkanie nt.


Odpowiedzialność karna przedsiębiorców i członków zarządów spółek prawa handlowego w związku z prowadzeniem przez nich obrotu gospodarczego.


21 listopada 2019r., godz. 14.00-16.00


siedziba "Pracodawców Pomorza", Al. Zwycięstwa 24, Gdańsk Wrzeszcz


 


Jak chronić i bronić się przed karnym zarzutem lub oskarżeniem o wyrządzenie znacznej szkody swojej firmie w sytuacji częstego wykorzystywania przez organy ścigania art.296 kodeksu karnego do stawiania przedsiębiorcom i menadżerom takiego zarzutu?
Prowadzący: Prof. Leszek Starosta - adwokat specjalizujący się w prawie karnym gospodarczym 

Kancelaria Adwokacka LS CONSULTING specjalizuje się w kompleksowej obsłudze procesów gospodarczych i zaawansowanym doradztwie biznesowym - więcej na ten temat w naszym prospekcie informacyjnym i na stronie internetowej. 


Kancelaria funkcjonuje od ponad 20 lat i w tym czasie pracowała między innymi na rzecz największych polskich firm zarówno z sektora prywatnego, jak i państwowego (WIG 20), a także na rzecz centralnych urzędów administracji publicznej.