Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

<< Lista wydarzeń

Zapisz się

Sprawdź
* Komórki wymagane
1. UWAGA! Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku (dalej: PP) podczas wydarzeń sporządza dokumentację zdjęciową i wideo z ich przebiegu, którą później wykorzystuje w celu promocji swojej działalności. Oznacza to, że podczas wydarzenia może dojść do utrwalenia wizerunku uczestników wydarzenia w ramach wykonanej dokumentacji zdjęciowej i wideo oraz do publikacji tego wizerunku w sieci Internet (zwłaszcza na stronie internetowej PP oraz na profilach społecznościowych PP, w tym na Facebook i Youtube). W przypadku niektórych wydarzeń fotografie zawierające wizerunek uczestników mogą być również publikowane w prasie lokalnej. Wobec powyższego poprzez swoją obecność na wydarzeniu wyraża Pani/Pan zgodę na rzecz PP na utrwalanie Pani/Pana wizerunku na fotografiach i materiałach wideo dokumentujących przebieg wydarzenia oraz rozpowszechnianie tego wizerunku w ramach tych fotografii i materiałów wideo poprzez publikację w sieci Internet (w tym na stronie internetowej Organizacji i na jej profilach w portalach społecznościowych) oraz publikację w prasie lokalnej w celu promocji PP.

2. Z tytułu wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 1 powyżej uczestnikowi wydarzenia nie jest należne jakiekolwiek wynagrodzenie lub inne świadczenie, za wyjątkiem możliwości udziału w wydarzeniu.

3. Administratorem danych osobowych wskazanych powyżej w związku ze zgłoszeniem udziału w wydarzeniu będzie Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych wskazanych powyżej oraz wizerunku uwidocznionego na fotografiach i materiałach wideo, które mogą być wykonywane podczas wydarzenia znajdują się TUTAJ
Jeżeli nie rejestrowałeś się wcześniej kliknij tu i wpisz wszystkie dane
Pobierz bezpłatną aplikację mobilną Pracodawców Pomorza
Rejestracja jednym kliknięciem i zapis wydarzenia do kalendarza Twojego telefonu
Obejrzyj i pobierz
09-09-2019 godz. 14:00
Forum Kobiet Pracodawców Pomorza – zapraszamy do uczestnictwa


 

Spotkania Forum według nowej formuły będą kreowane przez biuro "Pracodawców Pomorza" przy współpracy zainteresowanych osób. Forum, będzie miejscem spotkań Pań, które chcą miło i ciekawie spędzić czas a zarazem rozwijać swoje pasje, zainteresowania i budować relacje nie tylko biznesowe.


Zapraszamy wszystkie Panie chcące podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, które swoim entuzjazmem i pasją potrafią zarażać innych ludzi. Które są ciekawe, które chcą zrobić coś dla siebie, by nasza codzienność nabrała wielu barw.


Program Forum to wiele ciekawych spotkań, prelekcji i warsztatów o różnorodnej tematyce: przedsiębiorczości, odpowiedzialności w biznesie, zdrowia, a także kobiecej siły i piękna. Bogactwo i różnorodność tematów pozwoli nam na kształtowanie profesjonalnych postaw oraz kreowanie własnej osobowości.


Zachęcamy Panie do zgłaszania swoich pomysłów, tematów spotkań, wyrażania opinii i potrzeb celem dopasowania działalności Forum do Państwa oczekiwań (sekretariat@pracodawcypomorza.pl).


Wierzymy w siłę kobiet i liczymy na współpracę, dialog i wzajemne wsparcie.