Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

<< Lista wydarzeń

Rejestracja

Sprawdź
* Komórki wymagane
1. UWAGA! Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku (dalej: PP) podczas wydarzeń sporządza dokumentację zdjęciową i wideo z ich przebiegu, którą później wykorzystuje w celu promocji swojej działalności. Oznacza to, że podczas wydarzenia może dojść do utrwalenia wizerunku uczestników wydarzenia w ramach wykonanej dokumentacji zdjęciowej i wideo oraz do publikacji tego wizerunku w sieci Internet (zwłaszcza na stronie internetowej PP oraz na profilach społecznościowych PP, w tym na Facebook i Youtube). W przypadku niektórych wydarzeń fotografie zawierające wizerunek uczestników mogą być również publikowane w prasie lokalnej. Wobec powyższego poprzez swoją obecność na wydarzeniu wyraża Pani/Pan zgodę na rzecz PP na utrwalanie Pani/Pana wizerunku na fotografiach i materiałach wideo dokumentujących przebieg wydarzenia oraz rozpowszechnianie tego wizerunku w ramach tych fotografii i materiałów wideo poprzez publikację w sieci Internet (w tym na stronie internetowej Organizacji i na jej profilach w portalach społecznościowych) oraz publikację w prasie lokalnej w celu promocji PP.

2. Z tytułu wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 1 powyżej uczestnikowi wydarzenia nie jest należne jakiekolwiek wynagrodzenie lub inne świadczenie, za wyjątkiem możliwości udziału w wydarzeniu.

3. Administratorem danych osobowych wskazanych powyżej w związku ze zgłoszeniem udziału w wydarzeniu będzie Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych wskazanych powyżej oraz wizerunku uwidocznionego na fotografiach i materiałach wideo, które mogą być wykonywane podczas wydarzenia znajdują się TUTAJ
 
Jeżeli nie rejestrowałeś się wcześniej kliknij tu i wpisz wszystkie dane
09-09-2019 godz. 14:00
Forum Kobiet Pracodawców Pomorza – zapraszamy do uczestnictwa


Serdecznie zapraszamy w dniu 9 września br. o godz. 14.00


na inauguracyjne spotkanieForum Kobiet Pracodawców Pomorza


siedziba "Pracodawców Pomorza", Al. Zwycięstwa 24, Gdańsk


Spotkania Forum wg nowej formuły będą kreowane przez biuro "Pracodawców Pomorza" przy współpracy zainteresowanych osób. Forum, będzie miejscem spotkań Pań, które chcą miło i ciekawie spędzić czas a zarazem rozwijać swoje pasje, zainteresowania i budować relacje nie tylko biznesowe. Zapraszamy wszystkie Panie chcące podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, które swoim entuzjazmem i pasją potrafią zarażać innych ludzi.


Zapraszamy Panie, które są ciekawe, które chcą zrobić coś dla siebie, by nasza codzienność nabrała wielu barw.Program Forum to wiele ciekawych spotkań, prelekcji i warsztatów o różnorodnej tematyce: przedsiębiorczości, odpowiedzialności w biznesie, zdrowia, a także kobiecej siły i piękna. Bogactwo i różnorodność tematów pozwoli nam na kształtowanie profesjonalnych postaw oraz kreowanie własnej osobowości.


Zachęcamy Panie do zgłaszania swoich pomysłów, tematów spotkań, wyrażania opinii i potrzeb celem dopasowania działalności Forum do Państwa oczekiwań (sekretariat@pracodawcypomorza.pl).


Wierzymy w siłę kobiet i liczymy na współpracę, dialog i wzajemne wsparcie.