Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

<< Lista wydarzeń
03-09-2019 godz. 10:00
Bezpłatne konsultacje z zakresu mediacji

Serdecznie zapraszamy na


bezpłatne konsultacje z zakresu mediacji i alternatywnego sposobu rozwiązywania sporów, w tym przede wszystkim mediacji na każdym etapie -  przed sądowym i  sądowym.


Spotkania dedykowane są dla członków Pracodawców Pomorza i firm z nimi współpracujących.


Konsultacje odbędą się 3 września br. w godz. 10.00-11.00


siedziba "Pracodawców Pomorza", Al. Zwycięstwa 24, GdańskKonsultacji udzielać będzie Barbara Matysiak - stały mediator sądowy, mediator Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji, właściciel Kancelarii Mediacyjnej.
Do zakresu działania Kancelarii Mediacyjnej  należą: mediacje w konfliktach powstających w związku z handlem, gospodarką, a w szczególności mediacje w sporach z tytułu:

 • uregulowania należności przez kontrahenta,

 • w sporach wewnętrznych pomiędzy pracownikami,

 • w sporach na linii pracodawca – pracownik,

 • w sporach pracodawcy z organizacjami związkowymi,

 • o naruszenie wizerunku firmy;

 • w sprawach odszkodowań przy wypadkach w pracy,

 • w sporach wynikających z opóźnień w realizacji zamówień, kontraktów,

 • w sprawach wynikających z odstąpienia od kontraktu,

 • mediacje transgraniczne między firmami,

 • mediacje związane z obszarem morskim i stoczniowym.


warsztaty i szkolenia dla firm i pracowników z :

 • polubownego rozwiązywania sporów – metody, sposoby, alternatywy,

 • zasady mediacji i ich zastosowanie w sporach gospodarczych,

 • modele negocjacji w przypadku konfliktu,

 • mediacje a wizerunek-jak korzystać z mediacji, aby chronić wizerunek firmy.


Możliwość mediacji zachodzi :

 • na każdym etapie postępowania,

 • przed złożeniem sprawy do sądu,

 • po złożeniu sprawy w sądzie,

 • na początku konfliktu.


BARBARA MATYSIAK - stały mediator przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku i w Warszawie, PCAiM. Członek Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego; wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej; Pełnomocnik Zarządu ds. Promocji Kultury przy Pracodawcach Pomorza. Ekonomistka, absolwentka Uniwersytetu SWPS w kierunku psychologii, z ponad 16-letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie zarządzania i  kierowania zespołem, z uwzględnieniem zarządzania, administracji, PR, marketingu, dokumentacji w obrocie gospodarczym oraz organizacji pracy. Brała udział w dwóch start-upach bankowych, zarządzała kancelarią prawną. Brała udział w licznych szkoleniach dotyczących mediacji. Uczestniczka półrocznego cyklu Lider Innowacji pod okiem światowej sławy prof. M. Reicha, doskonaląc budowanie modeli biznesowych. Mediator w sprawach gospodarczych, pracowniczych, rodzinnych, cywilnych i karnych, wpisana do wykazu instytucji i osób uprawnionych do postępowania mediacyjnego w sprawach karnych przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku, mediator PCAiM, koordynator mediatorów przy Sądzie Rejonowym w Gdyni.Prosimy o telefoniczne zarejestrowanie się na konsultacje - tel. 58 340 08 95


(każda zgłoszona firma członkowska PP może otrzymać podczas spotkania do 30 min darmowych konsultacji).