Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

<< Lista wydarzeń

Zapisz się

Sprawdź
* Komórki wymagane
1. UWAGA! Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku (dalej: PP) podczas wydarzeń sporządza dokumentację zdjęciową i wideo z ich przebiegu, którą później wykorzystuje w celu promocji swojej działalności. Oznacza to, że podczas wydarzenia może dojść do utrwalenia wizerunku uczestników wydarzenia w ramach wykonanej dokumentacji zdjęciowej i wideo oraz do publikacji tego wizerunku w sieci Internet (zwłaszcza na stronie internetowej PP oraz na profilach społecznościowych PP, w tym na Facebook i Youtube). W przypadku niektórych wydarzeń fotografie zawierające wizerunek uczestników mogą być również publikowane w prasie lokalnej. Wobec powyższego poprzez swoją obecność na wydarzeniu wyraża Pani/Pan zgodę na rzecz PP na utrwalanie Pani/Pana wizerunku na fotografiach i materiałach wideo dokumentujących przebieg wydarzenia oraz rozpowszechnianie tego wizerunku w ramach tych fotografii i materiałów wideo poprzez publikację w sieci Internet (w tym na stronie internetowej Organizacji i na jej profilach w portalach społecznościowych) oraz publikację w prasie lokalnej w celu promocji PP.

2. Z tytułu wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 1 powyżej uczestnikowi wydarzenia nie jest należne jakiekolwiek wynagrodzenie lub inne świadczenie, za wyjątkiem możliwości udziału w wydarzeniu.

3. Administratorem danych osobowych wskazanych powyżej w związku ze zgłoszeniem udziału w wydarzeniu będzie Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych wskazanych powyżej oraz wizerunku uwidocznionego na fotografiach i materiałach wideo, które mogą być wykonywane podczas wydarzenia znajdują się TUTAJ
Jeżeli nie rejestrowałeś się wcześniej kliknij tu i wpisz wszystkie dane
Pobierz bezpłatną aplikację mobilną Pracodawców Pomorza
Rejestracja jednym kliknięciem i zapis wydarzenia do kalendarza Twojego telefonu
Obejrzyj i pobierz
19-09-2019 godz. 14:00
Wybory 2019 – Debata z liderami list wyborczych do Sejmu okręgu gdańskiego
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku


 


W związku z kampanią w wyborach parlamentarnych Pracodawcy Pomorza wspólnie z Pomorską Izbę Rzemieślniczą Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza zapraszają na


Debatę Gospodarczą – Wybory 2019 - okręg gdański


w dniu 19 września br. o godzinie 14:00


w Wyższej Szkole Bankowej – budynek B, 


przy Al. Grunwaldzkiej 238 A w Gdańsku


(wjazd dla samochodów  od ul. Chopina 9 ).


Do debaty zaproszeni zostali liderzy okręgowych list wyborczych zarejestrowanych komitetów wyborczych.  


 


W gdańskiej debacie udział potwierdzili:


Beata Maciejewska - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej


Sławomir Neumann - Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska - PO, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni


Kazimierz Smoliński - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość


Krzysztof Trawicki - Komitet Wyborczy Koalicja Polska 


Michał Urbaniak - Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość


 


 


Celem debaty jest przybliżenie przedsiębiorcom i pracodawcom wyborczych programów gospodarczych poszczególnych (zarejestrowanych) ogólnopolskich komitetów wyborczych. Nasze środowisko reprezentowane przez organizacje gospodarcze oczekuje od kandydatów do parlamentu przedstawienia koncepcji regionu z uwzględnieniem wyzwań gospodarczych oraz podjęcia działań na arenie ogólnopolskiej celem zapewnienia rozwoju gospodarczego Pomorza oraz stworzenia warunków dla dynamiczniejszego rozwoju przedsiębiorców i przedsiębiorczości w Polsce. 


 


Debata została podzielona na trzy bloki, całość debaty przewidziana jest na ok. 2 godziny.             


          


Po zakończeniu debaty przewidzianej na ok. dwie godziny zaproponujemy poczęstunek oraz rozmowy kuluarowe pomiędzy Kandydatami i przedsiębiorcami. Debata odbywać się będzie z udziałem mediów oraz będzie rejestrowana m.in. przez portale internetowe oraz dla potrzeb wewnętrznych organizacji gospodarczych.


Debatę poprowadzi gdański politolog dr Jarosław Och – pracownik naukowy Instytutu Politologii Uniwersytetu Gdańskiego.


Serdecznie zapraszamy do udział w debacie. 


Ilość miejsc ograniczona - wymagana rejestracja poprzez link znajdujący się poniżej.