Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

<< Lista wydarzeń

Zapisz się

Sprawdź
* Komórki wymagane
1. UWAGA! Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku (dalej: PP) podczas wydarzeń sporządza dokumentację zdjęciową i wideo z ich przebiegu, którą później wykorzystuje w celu promocji swojej działalności. Oznacza to, że podczas wydarzenia może dojść do utrwalenia wizerunku uczestników wydarzenia w ramach wykonanej dokumentacji zdjęciowej i wideo oraz do publikacji tego wizerunku w sieci Internet (zwłaszcza na stronie internetowej PP oraz na profilach społecznościowych PP, w tym na Facebook i Youtube). W przypadku niektórych wydarzeń fotografie zawierające wizerunek uczestników mogą być również publikowane w prasie lokalnej. Wobec powyższego poprzez swoją obecność na wydarzeniu wyraża Pani/Pan zgodę na rzecz PP na utrwalanie Pani/Pana wizerunku na fotografiach i materiałach wideo dokumentujących przebieg wydarzenia oraz rozpowszechnianie tego wizerunku w ramach tych fotografii i materiałów wideo poprzez publikację w sieci Internet (w tym na stronie internetowej Organizacji i na jej profilach w portalach społecznościowych) oraz publikację w prasie lokalnej w celu promocji PP.

2. Z tytułu wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 1 powyżej uczestnikowi wydarzenia nie jest należne jakiekolwiek wynagrodzenie lub inne świadczenie, za wyjątkiem możliwości udziału w wydarzeniu.

3. Administratorem danych osobowych wskazanych powyżej w związku ze zgłoszeniem udziału w wydarzeniu będzie Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych wskazanych powyżej oraz wizerunku uwidocznionego na fotografiach i materiałach wideo, które mogą być wykonywane podczas wydarzenia znajdują się TUTAJ
Jeżeli nie rejestrowałeś się wcześniej kliknij tu i wpisz wszystkie dane
Pobierz bezpłatną aplikację mobilną Pracodawców Pomorza
Rejestracja jednym kliknięciem i zapis wydarzenia do kalendarza Twojego telefonu
Obejrzyj i pobierz
12-09-2019 godz. 14:00
Przyszłość firmy ? Improwizacja czy planowanie strategiczne ?


 

„Pracodawcy Pomorza” wraz z firmą TRIGONUM zapraszają na spotkanie pt


Przyszłość firmy ? Improwizacja czy planowanie strategiczne ?
Siedziba Pracodawców Pomorza

Al. Zwycięstwa 24, Gdańsk


12 września 2019 g. 14.00


Misja, wizja i strategia firmy to najlepszy punkt wyjścia do budowania wartości, domen działania i ambicji rynkowych firmy. Często są one jednak traktowane, jako nieprzydatne hasła, z którymi nie wiadomo co zrobić. Tymczasem mogą stać się prawdziwym motorem napędowym całego biznesu. Jak to zrobić? Dowiedz się tego podczas spotkania szkoleniowego.
  • Czy posiadanie strategii firmy to moda, czy potrzeba?

  • Dlaczego warto wiedzieć nie tylko CO się robi, ale również DLACZEGO?

  • Od wizji firmy do bieżących programów działania – jak przejść ten proces w 10 krokach?

  • Korzyści, czyli dlaczego mając strategię łatwiej zarządzać ludźmi i funkcjonowaniem firmy?

  • Jak może wyglądać strategia budowania… strategii firmy?


Podczas spotkania zaprezentowane zostaną także możliwości budowania strategii firmy w oparciu o dostępne mechanizmy współfinansowania działań doradczo-konsultacyjnych m.in. w ramach projektu „Strategicznie doskonali” realizowanego przez "Pracodawców Pomorza" we współpracy partnerskiej z firmą Trigonum.


Spotkanie organizowane w ramach projektu Strategicznie Doskonali


Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach działania 2.2 „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku”, typ 1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.


Spotkanie bezpłatne


Wymagana rejestracja