Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

<< Lista wydarzeń

Zapisz się

Sprawdź
* Komórki wymagane
1. UWAGA! Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku (dalej: PP) podczas wydarzeń sporządza dokumentację zdjęciową i wideo z ich przebiegu, którą później wykorzystuje w celu promocji swojej działalności. Oznacza to, że podczas wydarzenia może dojść do utrwalenia wizerunku uczestników wydarzenia w ramach wykonanej dokumentacji zdjęciowej i wideo oraz do publikacji tego wizerunku w sieci Internet (zwłaszcza na stronie internetowej PP oraz na profilach społecznościowych PP, w tym na Facebook i Youtube). W przypadku niektórych wydarzeń fotografie zawierające wizerunek uczestników mogą być również publikowane w prasie lokalnej. Wobec powyższego poprzez swoją obecność na wydarzeniu wyraża Pani/Pan zgodę na rzecz PP na utrwalanie Pani/Pana wizerunku na fotografiach i materiałach wideo dokumentujących przebieg wydarzenia oraz rozpowszechnianie tego wizerunku w ramach tych fotografii i materiałów wideo poprzez publikację w sieci Internet (w tym na stronie internetowej Organizacji i na jej profilach w portalach społecznościowych) oraz publikację w prasie lokalnej w celu promocji PP.

2. Z tytułu wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 1 powyżej uczestnikowi wydarzenia nie jest należne jakiekolwiek wynagrodzenie lub inne świadczenie, za wyjątkiem możliwości udziału w wydarzeniu.

3. Administratorem danych osobowych wskazanych powyżej w związku ze zgłoszeniem udziału w wydarzeniu będzie Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych wskazanych powyżej oraz wizerunku uwidocznionego na fotografiach i materiałach wideo, które mogą być wykonywane podczas wydarzenia znajdują się TUTAJ
Jeżeli nie rejestrowałeś się wcześniej kliknij tu i wpisz wszystkie dane
Pobierz bezpłatną aplikację mobilną Pracodawców Pomorza
Rejestracja jednym kliknięciem i zapis wydarzenia do kalendarza Twojego telefonu
Obejrzyj i pobierz
27-09-2019 godz. 13:00
PPK- jak wdrożyć, aby nie popełnić błędu i uniknąć kar

"Pracodawcy Pomorza" wspólnie z MGS LAW– Kancelarią Radców Prawnych


serdecznie zapraszamy na spotkanie pt


PPK - jak wdrożyć aby nie popełnić błędu i uniknąć kar


w dniu 27.09.2019 g. 13.00


siedziba "Pracodawców Pomorza"  Al. Zwycięstwa 24, Gdańsk


 


Spotkanie nie ma charakteru sprzedażowego. Eksperci z kancelarii MGS LAW podejmą z Państwem  zagadnienia budzące niejasności i pytania zainteresowanych przystąpieniem do PPK.  Podczas szkolenia przybliżymy Państwu pierwsze problemy związane z wdrożeniem pracowniczych planów kapitałowych, z którymi muszą się zmierzyć pracodawcy. Wcześniejsze zapoznanie się z tematem i właściwe przygotowanie może Państwa uchronić przed popełnieniem błędów i zapobiec nałożeniu kar - a te, są bardzo wysokie- mogą sięgać nawet miliona złotych.


Proponowana agenda spotkania:


1) Zawarcie umowy o zarządzanie pracowniczym planem kapitałowym i współpraca z organizacjami związkowymi lub reprezentacją pracowników - z kim pracodawca musi współpracować przy zawieraniu umowy o zarządzanie pracowniczym planem kapitałowym? czy potrzebna jest zgoda działających organizacji związkowych? Co w sytuacji kiedy u pracodawcy nie działa organizacja związkowa, ani nie powołano reprezentacji pracowników? Jak powołać reprezentację pracowników?


2) Obowiązek przekazywania przez pracodawcę wybranej instytucji finansowej danych osobowych pracowników - jakie dane osobowe pracowników pracodawca musi przekazać instytucji finansowej? Co w sytuacji kiedy instytucja finansowa żąda danych osobowych, których pracodawca nie posiada?


3) Rezygnacja pracownika z uczestnictwa w pracowniczym planie kapitałowym - kiedy pracownik może zrezygnować? Co się dzieje ze zgromadzonymi dotychczas środkami?


4) Pracownicy na urlopach (związanych z rodzicielstwem, jak i bezpłatnych) a PPK - czy pracodawca zgłasza do PPK pracowników przebywających na urlopach związanych z rodzicielstwem i na urlopach bezpłatnych?


5) Kwota wolna od potrąceń a PPK - czy potrącane na PPK składki wpływają na wysokość kwoty wolnej od potrąceń?


6) Dopuszczalność wcześniejszej wypłaty zgromadzonych środków i zasady postępowania w przypadku osiągnięcia przez pracownika 60. roku życia - Czy pracownik ma możliwość wcześniejszej wypłaty zgromadzonych środków? Czy wypłacone wcześniej środki podlegają zwrotowi? Co się dzieje ze zgromadzonymi środkami w przypadku śmierci uczestnika? Ile ze zgromadzonych środków pracownik otrzyma kiedy osiągnie 60. rok życia?
Spotkanie jest bezpłatne dla członków "Pracodawców Pomorza"


Wymagana rejestracja