Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

<< Lista wydarzeń

Zapisz się

Sprawdź
* Komórki wymagane
1. UWAGA! Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku (dalej: PP) podczas wydarzeń sporządza dokumentację zdjęciową i wideo z ich przebiegu, którą później wykorzystuje w celu promocji swojej działalności. Oznacza to, że podczas wydarzenia może dojść do utrwalenia wizerunku uczestników wydarzenia w ramach wykonanej dokumentacji zdjęciowej i wideo oraz do publikacji tego wizerunku w sieci Internet (zwłaszcza na stronie internetowej PP oraz na profilach społecznościowych PP, w tym na Facebook i Youtube). W przypadku niektórych wydarzeń fotografie zawierające wizerunek uczestników mogą być również publikowane w prasie lokalnej. Wobec powyższego poprzez swoją obecność na wydarzeniu wyraża Pani/Pan zgodę na rzecz PP na utrwalanie Pani/Pana wizerunku na fotografiach i materiałach wideo dokumentujących przebieg wydarzenia oraz rozpowszechnianie tego wizerunku w ramach tych fotografii i materiałów wideo poprzez publikację w sieci Internet (w tym na stronie internetowej Organizacji i na jej profilach w portalach społecznościowych) oraz publikację w prasie lokalnej w celu promocji PP.

2. Z tytułu wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 1 powyżej uczestnikowi wydarzenia nie jest należne jakiekolwiek wynagrodzenie lub inne świadczenie, za wyjątkiem możliwości udziału w wydarzeniu.

3. Administratorem danych osobowych wskazanych powyżej w związku ze zgłoszeniem udziału w wydarzeniu będzie Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych wskazanych powyżej oraz wizerunku uwidocznionego na fotografiach i materiałach wideo, które mogą być wykonywane podczas wydarzenia znajdują się TUTAJ
Jeżeli nie rejestrowałeś się wcześniej kliknij tu i wpisz wszystkie dane
Pobierz bezpłatną aplikację mobilną Pracodawców Pomorza
Rejestracja jednym kliknięciem i zapis wydarzenia do kalendarza Twojego telefonu
Obejrzyj i pobierz
25-10-2019 godz. 14:00
Warsztaty z doradcą biznesowym. Rozwój kompetencji całego zespołu najlepszym sposobem na skuteczną realizację Strategii rozwoju Firmy.
"Pracodawcy Pomorza" (Al. Zwycięstwa 24, Gdańsk)
 


 


 

Trigonum Sp. z o.o., jako Partner Pracodawców Pomorza w projekcie „Strategicznie doskonali”, zaprasza na spotkanie z doradcą biznesowym dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw:


Warsztaty z doradcą biznesowym. Rozwój kompetencji całego zespołu najlepszym sposobem na skuteczną realizację Strategii rozwoju Firmy.


 

Podczas spotkania poruszymy następujące zagadnienia:


Czy pracodawca powinien dbać o rozwój pracowników?


Jak zaplanować rozwój pracowników, aby nie był to zbędny koszt, ale inwestycja, która się zwróci w postaci wyższej efektywności


Czy rozwój pracownika jest naprawdę niezbędny dla Firmy?


Jak dobierać szkolenia i inne formy rozwoju?


Dlaczego mając Strategię Rozwoju, łatwiej zarządzać ludźmi i funkcjonowaniem Firmy.


 

Termin i miejsce spotkania: 25.10.2019 r., godz. 14:00-16:00


Miejsce: Al. Zwycięstwa 24, 80-219 Gdańsk


Zbudowanie strategii rozwoju firmy jest dofinansowane w 90% z funduszy UE.