Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

<< Lista wydarzeń

Zapisz się

Sprawdź
* Komórki wymagane
1. UWAGA! Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku (dalej: PP) podczas wydarzeń sporządza dokumentację zdjęciową i wideo z ich przebiegu, którą później wykorzystuje w celu promocji swojej działalności. Oznacza to, że podczas wydarzenia może dojść do utrwalenia wizerunku uczestników wydarzenia w ramach wykonanej dokumentacji zdjęciowej i wideo oraz do publikacji tego wizerunku w sieci Internet (zwłaszcza na stronie internetowej PP oraz na profilach społecznościowych PP, w tym na Facebook i Youtube). W przypadku niektórych wydarzeń fotografie zawierające wizerunek uczestników mogą być również publikowane w prasie lokalnej. Wobec powyższego poprzez swoją obecność na wydarzeniu wyraża Pani/Pan zgodę na rzecz PP na utrwalanie Pani/Pana wizerunku na fotografiach i materiałach wideo dokumentujących przebieg wydarzenia oraz rozpowszechnianie tego wizerunku w ramach tych fotografii i materiałów wideo poprzez publikację w sieci Internet (w tym na stronie internetowej Organizacji i na jej profilach w portalach społecznościowych) oraz publikację w prasie lokalnej w celu promocji PP.

2. Z tytułu wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 1 powyżej uczestnikowi wydarzenia nie jest należne jakiekolwiek wynagrodzenie lub inne świadczenie, za wyjątkiem możliwości udziału w wydarzeniu.

3. Administratorem danych osobowych wskazanych powyżej w związku ze zgłoszeniem udziału w wydarzeniu będzie Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych wskazanych powyżej oraz wizerunku uwidocznionego na fotografiach i materiałach wideo, które mogą być wykonywane podczas wydarzenia znajdują się TUTAJ
Jeżeli nie rejestrowałeś się wcześniej kliknij tu i wpisz wszystkie dane
Pobierz bezpłatną aplikację mobilną Pracodawców Pomorza
Rejestracja jednym kliknięciem i zapis wydarzenia do kalendarza Twojego telefonu
Obejrzyj i pobierz
22-11-2019 godz. 12:00
Zarządzanie ryzykiem jako element strategii przedsiębiorstwa w XXI wieku. Prawo – IT – Zarządzanie. Problemy, zagrożenia, rozwiązania – widziane oczami praktyków
 


 

Spotkanie dedykowane jest dla kadr kierowniczych (managementu) małych i średnich przedsiębiorstw w aspekcie zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa w ujęciu prawnym, informatycznym, organizacyjnym oraz potencjalnych zagrożeń cybernetycznych.


Celem spotkania jest wymiana doświadczeń oraz zbudowanie świadomości kadr zarządzających na temat wyzwań stojących przed nimi w związku ze zmianami w prawie, sposobem organizacji przedsiębiorstwa oraz postępem technologicznym, w szczególności cyfryzacją prowadzenia aktywności gospodarczej.


 

Agenda:


12:00-12:10


Otwarcie spotkania


przywitanie gości przez:


 Tomasza Limona – Prezesa Pracodawców Pomorza
dr Romana Wójcika – Przewodniczącego Pracodawców Pomorza o/Gdynia


12:10-12:50


Zarządzanie ryzykiem a prawo (m.in. AML – Anti-Money Laundering, KYC – Know Your Customer, CDD - Customer Due Diligence, czy RBA – Risk Based Management), praktyczne elementy compliance oraz podejście bezpieczeństwa organizacji oparte na standardach CISSO/CISSP (Certified Information Systems Security Officer/ Certified Information Systems Security Professional).


-Wojciech Armknecht,
- Bartosz Armknecht,
ADVISER Armknecht i Partnerzy, Radcowie Prawni sp. k. z siedzibą w Gdyni.


12:50-13-10 – przerwa kawowa


13:00-13:40


Kluczowe obszary bezpieczeństwa informatycznego przedsiębiorstwa – strategia, planowanie, wykonanie


- Jakub Karecki,
- Piotr Skowroński,
ATRASYS sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.


13:40-14:00 – przerwa


14:00-14:40 – Kalejdoskop Twojego biznesu - jak Twoja firmę widzą cyberprzestępcy


- Łukasz Walendziak,
Grupa Bezpieczeństwa Teleinformatycznego S.A. z siedzibą w Katowicach.


14:40-14-50 – dyskusja


15:00 – zakończenie spotkania


 

Prowadzący:


ADVISER Armknecht i Partnerzy, Radcowie Prawni sp.k. z siedzibą w Gdyni:


- Wojciech Armknecht – Komplementariusz- założyciel kancelarii,


- Bartosz Armknecht – Wspólnik zarządzający.


ATRASYS sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku:


- Jakub Karecki – Wiceprezes Zarządu ds. handlowych,


- Piotr Skowroński – Presales IT Security, Sophos Certified Architect.


Grupa Bezpieczeństwa Teleinformatycznego S.A. z siedzibą w Katowicach:


- Łukasz Walendziak - Security Researcher.   


Organizatorzy:


Pracodawcy Pomorza z siedzibą w Gdańsku, oddział w Gdyni


ADVISER Armknecht i Partnerzy, Radcowie Prawni sp.k. z siedzibą w Gdyni


ATRASYS sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku


Grupa Bezpieczeństwa Teleinformatycznego S.A. z siedzibą w Katowicach


Partnerzy spotkania:


Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni - PPNT – www.ppnt.pl


POMERANIA - Pomorska Windykacja Gospodarcza – www.pomerania.in


F-SECURE Corporation Polska – www.f-secure.com


NET COMPUTER Krzysztof Binkowski – www.netcomputer.pl  


SMART GRAWER – www.smartgrawer.pl


 

Zastrzeżenia organizatorów:


Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmówienia uczestnikowi rejestracji na spotkanie bez konieczności wskazania przyczyny.
Spotkanie jest bezpłatne, żaden z jego elementów nie stanowi porady prawnej ani usługi doradczej i nie może być traktowane w taki sposób.
Liczba miejsc jest ograniczona.