Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

<< Lista ogłoszeń
Od CADevent Łukasz Ziółkowski

Szkolenie AutoCAD zaawansowany

AutoCad


Cel szkolenia

Szkolenie przeznaczone dla osób, które już pracują w programie i chcą ulepszyć swój warsztat. Od uczestników wymagana jest umiejętność obsługi komputera oraz wiedza z kursu AutoCAD Podstawy. Podczas szkolenia dowiesz się jak sprawnie zarządzać projektem, tworzyć BLOKI dynamiczne z atrybutami, przygotować szablon dokumentu, podpinać obrazy rastrowe, tworzyć odnośniki do plików oraz używać AutoLISP.

 

PROMOCJA: Norma PRO + AutoCAD: Przy zapisie na szkolenie Norma PRO oraz AutoCAD podstawy lub zaawansowany cena dwóch szkoleń wyniesie 799,00 zł


Program szkolenia

1.Zaawansowane metody wybierania obiektów

  • Opis polecenia WYBIERZ

 

  • Wybieranie za pomocą krawędzi

 

  • Wybieranie za pomocą łamanych pól wyboru

 

  • Wybieranie ostatnio modyfikowanych obiektów

 

  • Wybieranie ostatnio utworzonych obiektów

 

  • Wybieranie wszystkich obiektów w rysunku

 

  • Używanie filtrów do wybierania obiektów
  1. Grupy obiektów
  • Zarządzanie grupami obiektów

 

  • Grupowanie obiektów

 

  • Edycja grupy obiektów
  1. Nazwane widoki
  • Cel stosowania NAZWANYCH WIDOKÓW

 

  • Tworzenie NAZWANYCH WIDOKÓW

 

  • Zarządzanie NAZWANYMI WIDOKAMI
  1. Zaawansowane operacje na WARSTWACH
  • Filtrowanie warstw

 

  • Tworzenie stanów warstw

 

  • Różne tryby izolowania warstw

 

  • Operacje z ustawianiem bieżącej warstwy

 

  • Kopiowanie obiektów na inną warstwę

 

  • Spacer międzywarstwowy

 

  • Scalanie warstw

 

  • Usuwanie warstw z zawartością
  1. Wyjaśnienie pozostałych narzędzi do rysowania 2D
  • Wykorzystywanie narzędzia typu PUNKT

 

  • Chmurka wersji

 

  • Zasłona

 

  • Helisa 2D

 

  • Regiony i jego modyfikacje
  1. Wyjaśnienie pozostałych narzędzi do modyfikacji
  • Tworzenie przerw w obiektach

 

  • Przerywanie obiektów w punkcie

 

  • Dołączanie odcinków

 

  • Zaawansowana edycja polilinii

 

  • Zaawansowana edycja splajnu
  1. Odnośniki zewnętrzne
  • Cel stosowania odnośników zewnętrznych

 

  • Rodzaje odnośników zewnętrznych

 

  • Wstawianie odnośników zewnętrznych

 

  • Zarządzanie odnośnikami zewnętrznymi

 

  • Edycja odnośników zewnętrznych
  1. Grafika rastrowa
  • Wstawianie obrazów rastrowych

 

  • Modyfikacja obrazów rastrowych

 

  • Sterowanie kolejnością wyświetlania obiektów

 

  • Zarządzanie obrazami rastrowymi
  1. Zaawansowane elementy BLOKÓW
  • Cel stosowania atrybutów

 

  • Rodzaje atrybutów

 

  • Bloki dynamiczne
  1. Zaawansowany wydruk w UKŁADACH
  • Wstawianie kilku rzutni

 

  • Przycinanie rzutni

 

  • Zamiana obiektu w rzutnię

 

  • Wstawianie ramki i tabelki do UKŁADU

 

  • Tworzenie szablonów wydruku dla UKŁADÓW

 

  • Wymiarowanie w UKŁADACH
  1. Parametryzacja
  • Wstawianie i zarządzanie wiązaniami geometrycznymi

 

  • Wstawianie i zarządzanie parametrami

 

  • Tworzenie zależności pomiędzy parametramiWielkość grupy: 4-10 osób

Czas szkolenia: 2 dni / 16 godzin

Co wyróżnia nasze szkolenia?

  • Uczestnicy otrzymują międzynarodowy certyfikat Autodesk

 

  • Zajęcia prowadzone przez doświadczonych trenerów posiadających uprawnienia trenerów firmy Autodesk

 

  • Duża ilość praktycznych przykładów

 

  • Aktualne materiały szkoleniowe

 

  • Czas szkolenia podajemy w godzinach zegarowych (1h = 60min)Zapisy:


 Zdjęcia