Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

<< Lista ogłoszeń
Od Biuro Usług Szkoleniowych

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ ORAZ ORGANIZACJA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO

Biuro Usług Szkoleniowych w Gdańsku istniejące na rynku szkoleniowym od 1997 roku przedstawia ofertę szkolenia:

 

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ ORAZ ORGANIZACJA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO

 

Szkolenie ma na celu zapoznanie pracowników zajmujących się kompletowaniem dokumentacji oraz prowadzeniem archiwum zakładowego, a także dla osób prowadzących sekretariaty i kancelarie.

Tematyka szkolenia:

                     Zarządzanie i podstawy prawne postępowania z dokumentacją

                     Organizacja pracy kancelaryjnej

                     Organizacja i zadania archiwum zakładowego i składnicy akt

                     Archiwizacja dokumentacji

                     Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej

                     Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego

                     Postępowanie z dokumentacją w razie ustania działalności lub reorganizacji jednostki organizacyjnej

 

Szkolenie poprowadzą pracownicy Archiwum Państwowego.

Szczegółowy harmonogram zostanie przekazany po zgłoszeniu uczestników.

 

Koszt 2-dniowego szkolenia dla jednej osoby 390,00 zł.

(w cenie materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz certyfikat).

Termin szkolenia: 19.04 i 20.04 w godzinach 9:00 – 14:30 w siedzibie Pracodawców Pomorza przy Al. Zwycięstwa 24.

 

Warunkiem rozpoczęcia szkolenia jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej oraz dokonanie wpłaty za szkolenie na 7 dni przed rozpoczęciem na konto:

BŚ  ING  S.A. O/GDAŃSK 40 1050 1764 1000 0022 9326 0531.

Wszelkie informacje oraz zapisy: 606-90-50-90, 600-90-80-70, maja.hertel@gmail.com