Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

<< Lista ogłoszeń
Od Lex Educatio Eliza Łuczkiewicz

Wparcie Przedsiębiorców w zakresie RODO

Szanowni Państwo,

Firma Lex Educatio to firma, oferująca kompleksowe rozwiązania i wsparcie w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.

W związku z wejściem w życie unijnego  Rozporzadzenia o ochronie danych osobowych (RODO), zawierającego przepisy o ochronie osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych  jak również w związku z obowiązkiem dostosowania się każdego

przedsiębiorcy do wymogów w/w rozporządzenia, oferujemy Państwu kompleksowe  wsparcie w zakresie wdrożenia RODO w Państwa firmie.

W ramach świadczonych przez Nas usług oferujemy Państwu:

  • audyt zgodności z RODO instytucji pod kątem informatycznym i formalno-prawnym wraz rekomendacjami,
  • identyfikację procesów przetwarzania danych osobowych w firmie,
  • weryfikację i kontrolę poprawności polityki bezpieczeństwa,
  • dostosowanie dokumentacji do aktualnych przepisów RODO (m.in. rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, DPIA i analiza ryzyka, stworzenie odpowiednich klauzul, zgód i upoważnień oraz dodatkowo wymaganych rejestrów i procedur),
  • pomoc prawna w zakresie RODO,
  • szkolenia stacjonarne i wyjazdowe oraz szkolenia online w zakresie RODO,
  • przejęcie funkcji Inspektora Ochrony Danych (outsourcing),

Swoją działalność dedykujemy wszystkim przedsiębiorcom, którzy chcą poznać, zrozumieć i wdrożyć zasady ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji w swojej firmie. 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu mailowego: kontakt@lexeducatio.pl bądź tel: 513287681

Zdjęcia