Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

<< Lista ogłoszeń
Od Zarząd Nadbałtyckich Inicjatyw Klastrowych Sp. z o.o.

Pożyczki dla firm w zakresie innowacji

 

            

Obecna sytuacja gospodarcza - na którą bez wątpienia ma ogromny wpływ pandemia – odcisnęła w mniejszym lub większym stopniu swoje piętno na każdym przedsiębiorstwie. Wiele z nich, znalazło się w bardzo trudnej sytuacji i słusznie postanowiło – metodą „ucieczki do przodu” - szukać wyjścia w innowacyjności. Pożyczkę na ten właśnie cel, na bardzo dogodnych warunkach oferuje  utworzony ze środków Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, Banku Gospodarstwa Krajowego, oraz Towarzystwa Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych fundusz

 

POMORZE PRZYSZŁOŚCI

 

Podstawowe informacje o pożyczce to:

 

- maksymalna kwota pożyczki                                                                                         - 5.000.000,- zł

- maksymalny okres na który udzielona zostaje pożyczka                                                 - 10 lat

- w tym maksymalny okres karencji                                                                               - 2 lata

- stałe oprocentowanie roczne                                                                                         - 0,8%

 

Warto też przy okazji podkreślić iż procedury związane z uzyskaniem pożyczki są proste, a czas jaki upływa między złożeniem wniosku a pierwszą transzą jest krótki

 

Oczywiście projekt który ma być sfinansowany ze środków funduszu pożyczkowego POMORZE PRZYSZŁOŚCI musi być projektem innowacyjnym,  zgodnym z Inteligentnymi Specjalizacjami Pomorza, oraz znajdować się  na odpowiednim poziomie gotowości technologicznej.

 

Więcej informacji uzyskacie Państwo na stronie internetowej https://tise.pl/offers/pomorze-przyszlosci/ ,  telefonicznie pod numerem +48 535616816

lub wysyłając  e-maila na adres barsow@gambit-b.pl

 

Zapraszamy do współpracy

 

Z poważaniem

Wice Przewodniczący

 

Klastra Logistyczno-Transportowego Północ-Południe

Jerzy Uziębło                                                                                                                                              

Gdańsk, dnia 10 sierpnia 2020 r