Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

<< Lista wydarzeń

Rejestracja

Sprawdź
* Komórki wymagane
1. UWAGA! Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku (dalej: PP) podczas wydarzeń sporządza dokumentację zdjęciową i wideo z ich przebiegu, którą później wykorzystuje w celu promocji swojej działalności. Oznacza to, że podczas wydarzenia może dojść do utrwalenia wizerunku uczestników wydarzenia w ramach wykonanej dokumentacji zdjęciowej i wideo oraz do publikacji tego wizerunku w sieci Internet (zwłaszcza na stronie internetowej PP oraz na profilach społecznościowych PP, w tym na Facebook i Youtube). W przypadku niektórych wydarzeń fotografie zawierające wizerunek uczestników mogą być również publikowane w prasie lokalnej. Wobec powyższego poprzez swoją obecność na wydarzeniu wyraża Pani/Pan zgodę na rzecz PP na utrwalanie Pani/Pana wizerunku na fotografiach i materiałach wideo dokumentujących przebieg wydarzenia oraz rozpowszechnianie tego wizerunku w ramach tych fotografii i materiałów wideo poprzez publikację w sieci Internet (w tym na stronie internetowej Organizacji i na jej profilach w portalach społecznościowych) oraz publikację w prasie lokalnej w celu promocji PP.

2. Z tytułu wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 1 powyżej uczestnikowi wydarzenia nie jest należne jakiekolwiek wynagrodzenie lub inne świadczenie, za wyjątkiem możliwości udziału w wydarzeniu.

3. Administratorem danych osobowych wskazanych powyżej w związku ze zgłoszeniem udziału w wydarzeniu będzie Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych wskazanych powyżej oraz wizerunku uwidocznionego na fotografiach i materiałach wideo, które mogą być wykonywane podczas wydarzenia znajdują się TUTAJ
Uwaga! 1 dzień przed wydarzeniem prześlemy Ci SMS z przypomnieniem. Źeby potwierdzić obecność, odpowiedz 'Tak' na ten SMS
 
Jeżeli nie rejestrowałeś się wcześniej kliknij tu i wpisz wszystkie dane
11-04-2017 godz. 10:30
Kształcenie kadr dla nowoczesnej gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej – 11.04.2017
Politechnika Gdańska (ul. Gabriela Narutowicza 11/12, Gdańsk)

PP+PG


W imieniu „Pracodawców Pomorza” oraz Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej zapraszamy na konferencję: „Kształcenie kadr dla nowoczesnej gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej – wyzwania, bariery, oczekiwania”,


która odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2017, o godzinie 10.30,
w Auli Gmachu Głównego
Politechniki Gdańskiej


 

Naszym celem jest wypracowanie systemowego modelu współpracy szkół zawodowych z pracodawcami ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb przemysłu jachtowego.


Podczas konferencji przedstawimy przykłady współpracy szkół z branżą stoczniową. Opracowane i sprawdzone rozwiązania w modelu kształcenia zawodowego powinny zapewnić dostosowanie oferty edukacyjnej szkół, placówek oświatowych oraz szkół wyższych do potrzeb współczesnego rynku pracy. Ważnym aspektem jest również fakt, że absolwenci szkół zawodowych, ze względu na oczekiwania pracodawców oraz wymagania rynku pracy, powinni być przygotowani do szybkiego dostosowania się do zmieniających warunków pracy, umiejętności sprawnego i samodzielnego wykonywania zadań zawodowych, mobilności oraz umiejętności samokształcenia.


Podejmiemy również próbę zdiagnozowania obecnego stanu rozwoju polskiej gospodarki stoczniowej i jachtowej z wykorzystaniem oczekiwań tej branży wobec słabej podaży pracowników na rynku pracy. Wydaje się słusznym poruszyć temat zmian w kształceniu zawodowym w korelacji z potrzebami pracodawców oraz możliwościami wpływu pracodawców na proces kształcenia zawodowego i egzaminowania młodzieży i dorosłych dla swoich potrzeb.


AGENDA KONFERENCJI


Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o rejestracjęZgłoś się/Zapisz się

AGENDA KONFERENCJI10.30 – 11.00      Kawa powitalna/rejestracja uczestników

11.00 – 11.15      Powitanie gości i uczestników konferencji

 • Prof. dr hab. Jacek Namieśnik – Rektor Politechniki Gdańskiej

 • Ireneusz Szweda – Doradca Wojewody Pomorskiego

 • Adam Krawiec – Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego


11:15 – 11:30      Przedstawienie założeń programowych konferencji

 • Dr Zbigniew Canowiecki – Prezydent Pracodawców Pomorza


11.30 – 12.30      Panel Dyskusyjny – Gospodarka

 • Prowadzący: Artur Kiełbasiński  redaktor Radia Gdańsk


Przedstawienie oczekiwań, wyzwań i barier w kształceniu nowoczesnej kadry dla gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej

 • Dr Janusz Karp – Dyrektor Departamentu Edukacji Morskiej w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

 • Piotr Nowak - Wiceprezes Zarządu, Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

 • Zdzisław Bahyrycz – Koordynator ds. Organizacyjnych, Stocznia Crist S.A.

 • Piotr Jasionowski – Prezes Zarządu Ostróda Yacht Sp. z o.o., Wiceprezes Polskiej Izby Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych POLSKIE JACHTY, Wiceprezes Zarządu European Boating Industry

 • Jan Łabas – Prezes Zarządu Alu International Sp. z o.o., Przewodniczący Sekcji Przemysłu i Gospodarki Morskiej Pracodawców Pomorza

 • Dr Adam Mikołajczyk – Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego


12:30 – 12:50     Poczęstunek

12:50 – 13:50     Panel Dyskusyjny – Edukacja

 • Prowadzący: Artur Kiełbasiński  redaktor Radia Gdańsk


Omówienie wyzwań przed którymi stoi edukacja w obliczu rosnącego zapotrzebowania kadr na rynku pracy

 • Piotr Bartosiak – Z-Ca Dyrektora Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej

 • Joanna Witkowska – Dyrektor Wojewódzkiego Urząd Pracy w Gdańsku

 • hab. Marek Grzybowski Prof. AM – Prezes Zarządu Polskiego Klastra Morskiego, Akademia Morska

 • Dariusz Różycki – Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Gdańsku

 • Hanna Szkodo – Dyrektor Zespołu Szkół Morskich w Gdańsku

 • Aleksandra Dąbrowska – Kierownik Wydziału Egzaminów Zawodowych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku


13:50 – 14:10     Podsumowanie konferencji – Dr hab. Inż. Janusz Kozak, Prof. PG

14:20                     Zwiedzanie Laboratoriów Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa

 

DOJAZD1


DOJAZD2


plansza końcowa Konf WojtkowaZgłoś się/Zapisz się