fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Struktura organizacyjna

Organami statutowymi „Pracodawców Pomorza” są:

1. Zgromadzenie Ogólne Członków – które jest najwyższym organem statutowym organizacji

2. Prezydent 

3. Rada

4. Zarząd

5. Komisja Rewizyjna.

 

Ponadto organizacja realizuje swoje zadania statutowe w oparciu o:

1. Sekcje branżowe

2. Oddziały terenowe

3. Pełnomocników, doradców i ekspertów