Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

<< Lista wydarzeń

Rejestracja

Sprawdź
* Komórki wymagane
1. UWAGA! Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku (dalej: PP) podczas wydarzeń sporządza dokumentację zdjęciową i wideo z ich przebiegu, którą później wykorzystuje w celu promocji swojej działalności. Oznacza to, że podczas wydarzenia może dojść do utrwalenia wizerunku uczestników wydarzenia w ramach wykonanej dokumentacji zdjęciowej i wideo oraz do publikacji tego wizerunku w sieci Internet (zwłaszcza na stronie internetowej PP oraz na profilach społecznościowych PP, w tym na Facebook i Youtube). W przypadku niektórych wydarzeń fotografie zawierające wizerunek uczestników mogą być również publikowane w prasie lokalnej. Wobec powyższego poprzez swoją obecność na wydarzeniu wyraża Pani/Pan zgodę na rzecz PP na utrwalanie Pani/Pana wizerunku na fotografiach i materiałach wideo dokumentujących przebieg wydarzenia oraz rozpowszechnianie tego wizerunku w ramach tych fotografii i materiałów wideo poprzez publikację w sieci Internet (w tym na stronie internetowej Organizacji i na jej profilach w portalach społecznościowych) oraz publikację w prasie lokalnej w celu promocji PP.

2. Z tytułu wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 1 powyżej uczestnikowi wydarzenia nie jest należne jakiekolwiek wynagrodzenie lub inne świadczenie, za wyjątkiem możliwości udziału w wydarzeniu.

3. Administratorem danych osobowych wskazanych powyżej w związku ze zgłoszeniem udziału w wydarzeniu będzie Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych wskazanych powyżej oraz wizerunku uwidocznionego na fotografiach i materiałach wideo, które mogą być wykonywane podczas wydarzenia znajdują się TUTAJ
 
Jeżeli nie rejestrowałeś się wcześniej kliknij tu i wpisz wszystkie dane
26-03-2018 godz. 13:30
„Jak usprawnić funkcjonowanie przedsiębiorstwa i uzyskać oszczędności?” – 26.03.2018
"Pracodawcy Pomorza" (Al. Zwycięstwa 24, Gdańsk)


Sekcja Finansowo-Ubezpieczeniowa "Pracodawców Pomorza"


serdecznie zaprasza na seminarium pt.:"Jak usprawnić funkcjonowanie przedsiębiorstwa i uzyskać oszczędności?"


26 marca br, godz. 13.30
siedziba "Pracodawców Pomorza", Al. Zwycięstwa 24, Gdańsk


Seminarium skierowane jest do przedsiębiorców poszukujących innowacyjnych rozwiązań prowadzących do szybkiego rozwoju firmy w szczególności do:
  • właścicieli spółek zatrudniających powyżej 100 pracowników etatowych

  • osób zarządzających finansami spółek

  • osób odpowiedzialnych za działy HR

  • właścicieli firm


AGENDA

13:30 – 13:35 – Joanna Dlouhy Sales Director

• Przywitanie gości i przedstawienie prelegentów

13:35 – 15:00 – Bartosz Nafalski CEO, Łukasz Rowicki Business Development Director

• Restrukturyzacja wpłat na PFRON
• Nowoczesne zarządzanie systemem premiowo - bonusowym
• Rekrutacja wykwalifikowanych pracowników z Ukrainy
• Analiza podatku od nieruchomości
• Audyt w zakresie nadpłaconych składek ZUS

15:00 – 15:10 – przerwa

15:10 – 16:00 - Zbigniew Stochowicz, Dariusz Włodarczyk, Anna Gloger

• CyberOchrona

Bartosz Nafalski rozpoczął swoją karierę zawodową będąc jeszcze na studiach, kiedy wraz z kolegami założył biuro maklerskie. Był jego dyrektorem i wprowadził wtedy pierwszą firmę na giełdę. Szkolił również graczy giełdowych. W latach 2011-2013 zarządzał rozwojem takich marek, jak: Łowicz, Fortuna, Tarczyn, Dr Witt, Kotlin, Garden. W latach 2003-2006 budował dystrybucje soków i napojów Frugo m.in. w Polsce, Rumunii, Bułgarii i USA. Pracował przy realizacji strategii marketingowej dla wielu znanych firm takich, jak: MK Cafe, Foodcare i Maspex. Realizował takie projekty, jak: dwukrotne wprowadzanie napoju FRUGO na rynek polski i wprowadzenie American Bull dla Pepsi Cola w Europie Środkowej, odpowiadał za strategię, produkcję i sprzedaż tych produktów.
W latach 2000-2003 zarządzał produkcją i dystrybucją napojów energetycznych dla Pepsi Cola w Polsce, Austrii, Czechach i na Węgrzech. Doradza przedsiębiorcom z Ukrainy jak rozwinąć biznes w Polsce. Zajmuje się rozwojem strategicznym przedsiębiorstw i koordynuje poszczególne projekty w ramach działania grupy.

Łukasz Rowicki w Expedite Consulting Group jest odpowiedzialny za koordynację i kontraktowanie projektów dla kluczowych klientów. Na co dzień zarządza on również zespołem odpowiedzialnym za rekrutację i koordynację pracy osób niepełnosprawnych pracujących w strukturze Expedite Consulting Group. Doświadczenie zawodowe zdobywał podczas kilkunastu lat pracy w największych bankach i instytucjach finansowych w Polsce tworząc i zarządzając strategiami oraz sieciami sprzedaży. Brał udział w restrukturyzacjach i fuzjach sektora bankowego dzięki czemu poznał w praktyce zasady prowadzenia projektów związanych z tworzeniem oraz usprawnianiem procesów wewnętrznych w dużych korporacjach. Zdobyte doświadczenie wykorzystuje do rozwoju sieci sprzedaży w Expedite Consulting Group. Odpowiada za kontakty z partnerami biznesowymi i agentami oraz za analizę finansową prowadzonych projektów.

Zbigniew Stochowicz - Prezes Zarządu. Pracuje w branży ubezpieczeniowej od 1997 r. Specjalista ds. likwidacji szkód i zwalczania przestępczości ubezpieczeniowej. Od 2012 r. członek Zarządu a od 2013 r. prezes Logisfery FI Spółki z o.o.


Dariusz Włodarczyk - Ekspert ds. Cyber bezpieczeństwa w Hestia Loss Control. W branży ubezpieczeniowej od października 2015. Doświadczenie w branży teleinformatycznej 17 lat, zdobyte w sektorze energetycznym i bankowości.


Anna Gloger pracuje w ubezpieczeniach już od ponad 20 lat. Jest doradcą, który podejmuje się najtrudniejszych tematów ubezpieczeniowych. Doradza i dobiera ochronę szytą na miarę i każdego traktuje tak, jak sama chciałaby być traktowa, profesjonalnie i empatią. Pracuje autorską metodą Audytu Ochrony, którą wypracowała przez ponad 20 lat działania w ubezpieczeniach.