Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

<< Lista wydarzeń

Rejestracja

Sprawdź
* Komórki wymagane
1. UWAGA! Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku (dalej: PP) podczas wydarzeń sporządza dokumentację zdjęciową i wideo z ich przebiegu, którą później wykorzystuje w celu promocji swojej działalności. Oznacza to, że podczas wydarzenia może dojść do utrwalenia wizerunku uczestników wydarzenia w ramach wykonanej dokumentacji zdjęciowej i wideo oraz do publikacji tego wizerunku w sieci Internet (zwłaszcza na stronie internetowej PP oraz na profilach społecznościowych PP, w tym na Facebook i Youtube). W przypadku niektórych wydarzeń fotografie zawierające wizerunek uczestników mogą być również publikowane w prasie lokalnej. Wobec powyższego poprzez swoją obecność na wydarzeniu wyraża Pani/Pan zgodę na rzecz PP na utrwalanie Pani/Pana wizerunku na fotografiach i materiałach wideo dokumentujących przebieg wydarzenia oraz rozpowszechnianie tego wizerunku w ramach tych fotografii i materiałów wideo poprzez publikację w sieci Internet (w tym na stronie internetowej Organizacji i na jej profilach w portalach społecznościowych) oraz publikację w prasie lokalnej w celu promocji PP.

2. Z tytułu wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 1 powyżej uczestnikowi wydarzenia nie jest należne jakiekolwiek wynagrodzenie lub inne świadczenie, za wyjątkiem możliwości udziału w wydarzeniu.

3. Administratorem danych osobowych wskazanych powyżej w związku ze zgłoszeniem udziału w wydarzeniu będzie Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych wskazanych powyżej oraz wizerunku uwidocznionego na fotografiach i materiałach wideo, które mogą być wykonywane podczas wydarzenia znajdują się TUTAJ
Uwaga! 1 dzień przed wydarzeniem prześlemy Ci SMS z przypomnieniem. Źeby potwierdzić obecność, odpowiedz 'Tak' na ten SMS
 
Jeżeli nie rejestrowałeś się wcześniej kliknij tu i wpisz wszystkie dane
Liczba miejsc ograniczona - pozostało 70 wolnych
28-03-2018 godz. 10:00
Spotkanie z ZUS i OIP – 28.03.2018
Siedziba Pracodawców Pomorza, Al. Zwycięstwa 24, Gdańsk

"Pracodawcy Pomorza"
wraz z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku
i Okręgowym Inspektoratem Pracy w Gdańsku serdecznie zapraszają na spotkanie


28 marca 2018 r., godz. 10.00-12.00


siedziba "Pracodawców Pomorza", Al. Zwycięstwa 24, GdańskW programie spotkania:

10 00 Powitanie zaproszonych pracodawców

10 05 Delegowanie pracowników w świetle przepisów prawa unijnego - Elżbieta Saramak, naczelnik Wydziału Ubezpieczeń i Składek w Oddziale ZUS w Gdańsku;


1035 Elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA) od 1 lipca 2018 r. – informacja dla płatnika – Ilona Speruda, Wydział Obsługi Klientów i Korespondencji w Oddziale ZUS w Gdańsku;


1105 Pracuj legalnie. Zatrudnianie obywateli polskich i cudzoziemców – Izabela Struczyńska, starszy inspektor pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Gdańsku.


1200 Zakończenie spotkania

Wszystkich zainteresowanych prosimy o rejestrację. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona.