Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

<< Lista wydarzeń

Rejestracja

Sprawdź
* Komórki wymagane
1. UWAGA! Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku (dalej: PP) podczas wydarzeń sporządza dokumentację zdjęciową i wideo z ich przebiegu, którą później wykorzystuje w celu promocji swojej działalności. Oznacza to, że podczas wydarzenia może dojść do utrwalenia wizerunku uczestników wydarzenia w ramach wykonanej dokumentacji zdjęciowej i wideo oraz do publikacji tego wizerunku w sieci Internet (zwłaszcza na stronie internetowej PP oraz na profilach społecznościowych PP, w tym na Facebook i Youtube). W przypadku niektórych wydarzeń fotografie zawierające wizerunek uczestników mogą być również publikowane w prasie lokalnej. Wobec powyższego poprzez swoją obecność na wydarzeniu wyraża Pani/Pan zgodę na rzecz PP na utrwalanie Pani/Pana wizerunku na fotografiach i materiałach wideo dokumentujących przebieg wydarzenia oraz rozpowszechnianie tego wizerunku w ramach tych fotografii i materiałów wideo poprzez publikację w sieci Internet (w tym na stronie internetowej Organizacji i na jej profilach w portalach społecznościowych) oraz publikację w prasie lokalnej w celu promocji PP.

2. Z tytułu wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 1 powyżej uczestnikowi wydarzenia nie jest należne jakiekolwiek wynagrodzenie lub inne świadczenie, za wyjątkiem możliwości udziału w wydarzeniu.

3. Administratorem danych osobowych wskazanych powyżej w związku ze zgłoszeniem udziału w wydarzeniu będzie Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych wskazanych powyżej oraz wizerunku uwidocznionego na fotografiach i materiałach wideo, które mogą być wykonywane podczas wydarzenia znajdują się TUTAJ
 
Jeżeli nie rejestrowałeś się wcześniej kliknij tu i wpisz wszystkie dane
10-12-2018 godz. 09:00
Konferencja „Bezpieczeństwo w sieci = bezpieczny biznes 2”

 


„Pracodawcy Pomorza” wraz z Inkubatorem Przedsiębiorczości STARTER i Pomorskim Klastrem ICT Interizon – zapraszają na drugą odsłonę cieszącej się dużym zainteresowaniem konferencji IT „Pracodawców Pomorza” dedykowanej bezpieczeństwu informatycznemu przedsiębiorców z Pomorza.


10 grudnia spotkamy się w siedzibie


Inkubatora Przedsiębiorczości STARTER


(Gdańsk, ul. Lęborska 3B).


Z analiz i obserwacji prowadzonych pośród firm członkowskich „Pracodawców Pomorza” wynika, iż znaczna część osób prowadzących przedsiębiorstwa w dalszym ciągu nie wdraża odpowiednich narzędzi oraz procedur bezpieczeństwa w prowadzonych przez siebie firmach.


Zaproszeni specjaliści dokonają diagnozy kluczowych zagrożeń dla firm wynikających z ich złożonej, codziennej  aktywności w cyberprzestrzeni. Silny nacisk merytoryczny kładziemy na tematykę właściwego zabezpieczania i zarządzania bazami danych osobowych w świetle wdrażanego rozporządzenia RODO. W trakcie konferencji podjęta zostanie problematyka zarządzania bezpieczeństwem w obszarze cyfrowego obrotu finansowego realizowanego każdego dnia, z różną intensywnością, w tysiącach pomorskich firm. Aspektem nierozerwalnie związanym z tą tematyką jest konieczność stałego podnoszenia świadomości technologicznej wśród pracowników, bez względów na ich przynależność branżową.


Serdecznie zapraszamy właścicieli i pracowników wszystkich firm, bez względu na rozmiar przedsiębiorstwa i branżę – łączy nas wspólny temat bezpieczeństwa firmy. Od niego zależy jej dalszy, stabilny rozwój.    


 


Agenda Konferencji


 


„Bezpieczeństwo w sieci = bezpieczny biznes 2”


10 grudnia 2018r. g. 9.00 – 14.40


Inkubator Przedsiębiorczości STARTER Lęborska 3B, Gdańsk


 9.00 – 9.30      Kawa powitalna/rejestracja uczestników


 9.30 – 9.5o      Powitanie gości i uczestników konferencji


9.50 – 10.10      Firma bezpieczna w sieci - polityka bezpieczeństwa w teorii i praktyce


                              Anna Birna /ITMore


10.10 – 10.40    Bezpieczeństwo w bankowości elektronicznej


                              Witold Sudomir / Biuro Bezpieczeństwa Fizycznego i Rozwoju Technologii Bank PKO BP SA


10.40 – 11.20    Zagadnienia związane z bezpieczeństwem urządzeń mobilnych


                               Jarosław Miler i Jakub Sawicki Orange Polska SA


11.20 – 11.40     Nieprawidłowości w realizacji ochrony danych osobowych w ramach RODO – zapobieganie, odpowiedzialność prawna   


Michał Sznycer i Anna Eliszewska /MGS Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Mądry, Sznycer, Cwalina-Kowalewska, Sambożuk


11.40 – 12.00    Przerwa kawowa - networking w kuluarach


12.00 – 12.20   IT i OT i mechanizmy audytowe w aspekcie ochrony infrastruktury krytycznej na przykładzie Grupa Lotos S.A.


                              dr Roman Marzec / Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni / Grupa Lotos S.A.


12.20 – 12.50    Hackuje się ludzi, a nie systemy


                                 Marcin Młyński / Fundacja CODE:ME


12.50 – 13.10     Kapitan Ameryka branży IT - czyli luźno o hardware


                                Jakub Latoszewski / IQ PL Sp. z o.o.


13.10 – 13.30     Zapobieganie atakom hackerskim – możliwości dostępne na rynku


                              Marcin Ostrzycki / CemSec


13.30 – 13.50    "Gdy wirtualne staje się realne" . Rzecz o cyber ubezpieczeniach


                              Krzysztof Rybowski / STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi 


13.50 – 14.10    Procedury bezpieczeństwa w firmach oraz monitoring procesów


                              Ireneusz Małachowski / Security Premium


14.10 – 14.40   Networking  
Konferencja jest bezpłatna - wymagana rejestracja


Zgłoś się / zapisz się