Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

<< Lista ogłoszeń
Od Fundacja Gospodarcza

Bezpłatne szkolenia dla pracowników MMŚP

KWALIFIKACJE DLA POMORZAN - projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie, Działania 5.5 Kształcenie ustawiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt partnerski – Liderem jest Fundacja Gospodarcza, a Partnerami Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
Sp. z o.o. oraz Open Education Group Sp. z o.o.

Głównym celem projektu jest stworzenie oferty edukacyjnej służącej poprawie sytuacji na rynku pracy 438 osób (129K, 309M)  pracowników MMŚP i podmiotów ekonomii społecznej (PES), w wieku aktywności zawodowej z województwa pomorskiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji, realizowane w oparciu o popytowy model świadczenia wysokiej jakości usług edukacyjnych, poprzedzone analizą potrzeb edukacyjnych poszczególnych uczestników.

Projekt skierowany jest do pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz pracowników podmiotów ekonomii społecznej. Działania zaplanowane do realizacji w ramach projektu to: analiza potrzeb edukacyjnych uczestników oraz realizacja kursów zawodowych i językowych z możliwością uzyskania certyfikatów z zakresu:

- spawania z egzaminem DNV - MAG (135, 136), TIG (141),

TIK (ECDL Profile Digcomp 6 - ECDL Base) - komputerowe,

SEP (różne rodzaje - uprawnienia elektryczne, energetyczne i gazowe),

obsługi maszyn CNC (programista CNC, technolog CNC),

językowe (język angielski, język niemiecki).

 

Szczegóły dostępne na naszej stronie internetowej:

http://fungo.com.pl/projekty/projekty-w-fazie-realizacji/kwalifikacje-dla-pomorzan.html

 

Zgłoszenia i pytania przyjmujemy drogą e-mailową kwalifikacje@fungo.com.pl lub bezpośrednio w Fundacji Gospodarczej w Gdyni, ul. Olimpijska 2, tel. 58 662 42 47.