Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna

Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna logo
Adres: Gdańsk, ul. Rajska 6
Branża:
- Nauka i Szkolnictwo Wyższe
Oddział: M. Gdańsk
Zaloguj się żeby zobaczyć dane kontaktowe i edytować profil Twojej firmy

Opis działalności

Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku jest niepubliczną Uczelnią zawodową, założoną 31 stycznia 2001 roku, wpisaną do Rejestru Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerem 192.

 

Uczelnia oferuje kształcenie w ramach studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych na dwóch kierunkach: pedagogika i zarządzanie w zakresie ponad 20. specjalności na studiach I i II stopnia, a od nowego roku akademickiego również na jednolitych studiach magisterskich pięcioletnich na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, a także w zakresie ponad 40. specjalności na studiach podyplomowych.


WSSE w Gdańsku od kilku lat, z powodzeniem, prowadzi projekt pod nazwą „dokończ u nas rozpoczęte studia”. Jest wiele osób, które w przeszłości musiały przerwać rozpoczęte studia. Powody takich decyzji były bardzo różne: rodzinne, zdrowotne, podjęcie pracy zagranicą, opieka nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, niedopasowanie wybranego kierunku lub specjalności do zainteresowań studenta, trudności w pogodzeniu nauki z pracą zawodową, czasami zmiana pracy i potrzeba innych umiejętności lub kwalifikacji niż te, które dawały podjęte już studia. Po latach osoby te zauważają potrzebę zmiany lub konieczność posiadania wyższego wykształcenia, którego brak ograniczał drogę w awansie zawodowym lub utrudniał im stabilizację zatrudnienia. Studiowanie i ukończenie studiów niewątpliwie wpływa na możliwości rozwoju osobistego i społecznego, sprzyja nawiązywaniu wartościowych relacji – przyjaźni, współpracy, a ich ukończenie dokumentuje i potwierdza uzyskane kwalifikacje. Do tych właśnie osób kierujemy nasz projekt „dokończ u nas rozpoczęte studia”. Zapraszamy wszystkich, którzy podjęli studia na kierunkach z zakresu nauk społecznych, związanych głównie z pedagogiką i zarządzaniem. Oferta nasza skierowana jest do każdego, niezależnie od czasu i etapu przerwania kształcenia oraz miejsca rozpoczętych wcześniej studiów.


Uczelnia stwarza również możliwość wydawania wyróżniających się prac dyplomowych swoich studentów w formie publikacji książkowych, jak i publikowania artykułów w Przeglądzie Samorządowym Pomorze, którego WSSE jest wydawcą od 2018 roku.

 

Wiarygodność uczelni oraz jej solidność i wysoką jakość kształcenia podkreślają wyróżnienia prestiżowymi ogólnopolskimi nagrodami za nowoczesne kształcenie (EuroSymbol 2015) i skuteczne zarządzanie (Siła Skutecznego Zarządzania 2017) przez Monitor Rynkowy w Dzienniku Gazecie Prawnej i Monitor Biznesu w Rzeczpospolitej. Uczelnia została także doceniona przez Polską Agencję Przedsiębiorczości i nagrodzona Polską Nagrodą Innowacyjności 2018.

Ogłoszenia

Dodane 27-09-2019
Studia z PSYCHOLOGII w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku
Na podstawie podpisanego w sierpniu 2019 r. z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa w Poznaniu porozumienia o współpracy, Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku od roku akademickiego 2019/2020 prowadzić będzie również studia podyplomowe z psychologii w zakresie różnych specjalności. Dzięki temu, że ich program odpowiadać będzie w znacznym stopniu uzupełniającym studiom drugiego stopnia na kierunku psychologia, osoby które je ukończą będą mogły na ...
Dodane 27-09-2019
Studia podyplomowe: Psychologia przywództwa w praktyce
Psychologia przywództwa w praktyce - nowość w ofercie Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku.    Zapraszamy do kontaktu:  Gdańsk, ul. Rajska 6 (siedziba uczelni) tel. (58) 500 52 06 mail: dziekanat@wsse.edu.pl fb: @WSSE.Gd www.wsse.edu.pl