Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

Fundacja BIG LOVE STORY

Adres: 81-372, plac grunwaldzki  18/4
Link: www.bigl.pl
Należy do sekcji:
- Handlu i usług
- Budownictwa i infrastruktury
- Doradztwa Biznesowego i Prawnego
- Ochrony Zdrowia
- Turystyki, Hotelarstwa i Gastronomii
- PR i marketingu
- Finansowo-ubezpieczeniowa
- Przemysłu i Gospodarki Morskiej
- IT
- Forum Zarządzania i HR
- Transportu i Motoryzacji
- Nauki i Szkolnictwa Wyższego
- Ochrony i bezpieczeństwa informatycznego
- Edukacji i Coachingu
Zaloguj się żeby zobaczyć dane kontaktowe i edytować profil Twojej firmy

Opis działalności

Celem fundacji jest: 1. Podnoszenie świadomości i edukacja dotycząca świadomego rozwoju człowieka na każdym etapie życia. 2. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywny i harmonijny rozwój społeczeństwa. str. 2 3. Utworzenie i prowadzenie klubu edukacyjno-kulturowego, miejsca spotkań i warsztatów dla rodzin i młodzieży, społeczności lokalnej i wszystkich zainteresowanych budowaniem więzi międzyludzkich w tym szeroko zakrojonej działalności na rzecz kształtowania prawidłowych relacji międzyludzkich w rodzinie. 4. Promowanie, popieranie zdrowego stylu życia w tym prawidłowego odżywiania i aktywności ruchowej młodych ludzi 5. Działalność oświatowo – kulturalna szczególnie w zakresie wspierania rozwoju porozumienia bez przemocy w rodzinie, ale także wśród społeczności młodzieży i dzieci 6. Tworzenie i realizacja programów i przedsięwzięć obejmujących działalność naukową, edukacyjną, oświatową, wychowawczą i kulturalną w zakresie empatycznej komunikacji wśród dzieci, młodzieży, dorosłych, a także wśród opiekunów, nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych.