Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

FUNDACJA INICJOWANIA ROZWOJU UP FUNDATION

Adres: Gdańsk, Jaśkowa Dolina 9/4
Branża:
- PR i marketing
Zaloguj się żeby zobaczyć dane kontaktowe i edytować profil Twojej firmy

Opis działalności

FUNDACJA INICJOWANIA ROZWOJU UP FOUNDATIONOd ośmiu lat buduje współpracę międzysektorową na Pomorzu poprzez kluczowe projekty:FUNDUSZ INICJOWANIA ROZWOJU: cztery edycje Konkursu Grantowego, obejmującego swym obszarem całe Województwo Pomorskie. Środki przeznaczone na granty pochodzą w 100% ze środków prywatnych (dotychczasowi partnerzy to POLPHARMA S.A, Grupa LOTOS, LPP S.A., Energa). Przekazane granty na łączną kwotę 400 tys. złotych. Ze wsparcia w ramach funduszu skorzystało: 20 międzysektorowych partnerstw, których liderem była organizacja pozarządowa. W 2018 roku po raz pierwszy połączyliśmy narzędzia funduszu z mechanizmem crowdfundingu.Dzięki wsparciu finansowemu oraz merytorycznemu, którym obejmujemy wspierane inicjatywy powstają nowe miejsca pracy, między innymi dla kobiet imigrantek, osób niepełnosprawnych, osób z niepełnsprawnością intelektualną, wychowanków domów dziecka, młodych osób bezdomnych. Powstają miejsca spotkań lokalnej społeczności, zrzeszające mieszkańców, stające się przestrzenią użyteczną i rozwijającą lokalną społeczność, a także działania ważne z perspektywy zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej.FORUM INICJOWANIA ROZWOJUTo największa na Pomorzu, realizowana w Gdańsku konferencja łącząca biznes, samorząd i organizacje pozarządowe. Dotychczas zrealizowaliśmy już 7 edycji Forum (w tym roku na październik planujemy już 8 Forum Inicjowania Rozwoju), w których łącznie wzięło udział prawie 2000 osób. Forum jest miejscem spotkań, inspiracji i ważnych rozmów o społecznej odpowiedzialności i dialogu międzysektorowym.INNE DZIAŁANIA:1. LOKALNE FORA MIĘDZYSEKTOROWE -  realizowane wspólnie z UMWP spotkania w regionie od trzech lat w czterech subregionach Województwa Pomorskiego w partnerstwie z lokalnymi partnerami, ośrodkami wspierania ekonomii społecznej, inkubatorami przedsiębiorczości, lokalnymi samorządami i przedstawicielami biznesu. Łącznie do tej pory zrealizowaliśmy 12 spotań w regionie2. KUŹNIA LIDERÓW NGO- warsztaty dla liderów organizacji pozarządowych 3. CSR.WARTO(ŚCI) -spotkania networkingowe o CSR przy kawie. Każde dla ok. 20-30 osób z sektora biznesu, JST i ngo, głownie dla osób zainteresowanych tematyką spolecznej odpowiedzialności biznesu, pokazujące dobre praktyki, inspiracje.4. PORADNICTWO, WSPARCIE INDYWIDUALNE  w obszarze budowania relacji z biznesem, strategii CSR, pozyskiwania środków, budowania współpracy5. INNaczej Fundusz Innowacji Społecznych - Fundusz, którego operatorem jest Fundacja, a Partnerem Urząd Miasta Gdańsk, 2PiGroup, Gdański Inkubator Przedsiębiorczości Starter oraz Regionalne Centrum Wolontariatu. Fundusz powstał aby wspierać osoby, które mają pomysły na zmianę w najbliższym otoczeniu - w Gdańsku.