Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

Concept DR Biegli Wycen Biegli Sądowi

Adres: 05-807 Podkowa Leśna, Sarnia 38
Link: linkedin
Branża:
- Doradztwo Biznesowe i Prawne
- Finanse i ubezpieczenia
Oddział: M. Gdańsk
Zaloguj się żeby zobaczyć dane kontaktowe i edytować profil Twojej firmy

Opis działalności

doradztwo profesjonalne dla Członków Zarządów i Rad Nadzorczych w zakresie: ·         restrukturyzacji/przekształceń działalności w celu optymalnego i bezpiecznego zarządzania firmą ·         wyceny: przedsiębiorstw, inwestycji, udziałów, aportów, z tyt. wystąpienia wspólnika, Buy out, Spin-off, Buy back, Write-off, niewypłacalności spółki;  ·         przekształcania spółek: M&A, JDG w spółki kapitałowe, ·         usługi CFO: kształtowanie strategii finansowej spółki,  przygotowaniem rocznego budżetu i planów wieloletnich oraz kontrolowanie ich realizacji, optymalizowanie struktury kosztów i poziomu majątku obrotowego, ocena projektów inwestycyjnych, zarządzanie ryzykiem finansowym, ryzykiem regulacyjnym, wsparcie w zarządzaniu płynnością, zabezpieczenie ryzyka kursowego oraz stóp procentowych, due diligence ekonomiczno-finansowo-prawne, raportowanie zarządcze wspomagające decyzyjność organów Spółki;,   ·        kontroling, audyt finansowy;        Jako Biegli Sądowi opracowujemy ekspertyzy sądowe z zakresu: ekonomii i finansów, restrukturyzacji spółek, wycen przedsiębiorstw      Posiadamy uprawnienia do i doświadczenie w Radach Nadzorczych.