Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

FUNDACJA ROZWOJU UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Adres: GDAŃSK, BAŻYŃSKIEGO  1A
Branża:
- Turystyka, Hotelarstwo i Gastronomia
- Nauka i Szkolnictwo Wyższe
- Edukacja i Coaching
Oddział: M. Gdańsk
Zaloguj się żeby zobaczyć dane kontaktowe i edytować profil Twojej firmy

Opis działalności

Celem Fundacji jest wspieranie działalności i rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego oraz podejmowanie inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju w województwie pomorskim.Oferujemy organizację i koordynację wraz z obsługą finansową następujących działań:- konferencje, szkolenia i seminaria;- kursy i egzaminy językowe;- warsztaty edukacyjne;- kampanie informacyjno-edukacyjne;- dokumentację aplikacyjną dla projektów z różnych dziedzin;- ekspertyzy, badania i opinie;- oceny oddziaływania na środowisko; - targi wystawy i wydarzenia plenerowe, w tym realizację zadań w ramach CSR.Fundacja od roku 1999 prowadzi obsługę ruchu turystycznego w fokarium w Helu, które jest częścią Stacji Morskiej im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu.