Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

Spółdzielnia Socjalna Kociewska

Adres: Pelplin, Mickiewicza 23
Branża:
- Handel i usługi
- Doradztwo Biznesowe i Prawne
Oddział: tczewski
Zaloguj się żeby zobaczyć dane kontaktowe i edytować profil Twojej firmy

Opis działalności

Naszym nadrzędnym celem jest powrót do uregulowanego życia społecznego oraz zawodowego osób o wysokim prawdopodobieństwie wykluczenia społecznego przy jednoczesnym prowadzeniu przedsiębiorstwa, które oprócz zaspokajania potrzeb lokalnej społeczności oraz aktywnym uczestnictwie na rynku usług komercyjnych prowadzi działalność społeczną, kulturalno-oświatową oraz społecznie użyteczną.Spółdzielnia socjalna jest podmiotem łączącym cechy przedsiębiorstwa oraz organizacji pozarządowej, który regulowany jest odrębną ustawą (ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 o spółdzielniach socjalnych), zgodnie z którą podstawowym zadaniem spółdzielni jest reintegracja zawodowa osób zakwalifikowanych do grup defaworyzowanych , w tym między innymi osób niepełnosprawnych, bezrobotnych lub korzystających z określonych form państwowej pomocy socjalnej.