Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

Rafineria Gdańska Sp. z o.o.

Adres: Gdańsk, ul. Elbląska 135
Branża:
- Handel i usługi
- Przemysł i Gospodarka Morska
Oddział: M. Gdańsk
Zaloguj się żeby zobaczyć dane kontaktowe i edytować profil Twojej firmy

Opis działalności

19.20.Z. Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej,35 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,36 Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,37 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,38 Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców,42.2 Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,46.71 Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,49.5 Transport rurociągowy,52.1 Magazynowanie i przechowywanie towarów,84.25 Ochrona przeciwpożarowa