Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

Fundacja imienia Księdza Profesora Włodzimierza Sedlaka

Adres: Odargowo, Wiejska 14/-
Branża:
- Nauka i Szkolnictwo Wyższe
- Edukacja i Coaching
Oddział: wejherowski
Zaloguj się żeby zobaczyć dane kontaktowe i edytować profil Twojej firmy

Opis działalności

propagowania treści związanych z życiem i twórczością księdza profesora Włodzimierza Sedlaka; podnoszenia świadomości bioelektronicznej człowieka we wszystkich aspektach życia (materialnym, psychicznym, duchowym); prowadzenia wszechstronnych działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz krajoznawstwa i edukacji ekologicznej; prowadzenia wszechstronnych działań zmierzających do podnoszenia poziomu nauki, edukacji i oświaty.