Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

<< Lista wydarzeń
15-01-2021 godz. 14:00
[Webinarium] Tarcza Finansowa PFR dla MŚP – warunki pomocy Tarczy 2.0 i rozliczenia Tarczy 1.0


Konfederacja Lewiatan i Polski Fundusz Rozwoju


zapraszają na seminarium on-line


Tarcza Finansowa PFR dla MŚP


Warunki pomocy Tarczy 2.0 i rozliczenia Tarczy 1.0


TERMIN 1: 15 stycznia 2021 (piątek), godz.: 14:00-16:00


TERMIN 2: 22 stycznia 2021 (piątek), godz.: 14:00-16:00


Udział bezpłatny


Konfederacja Lewiatan, Polski Fundusz Rozwoju i PFR Portal PPK zapraszają do udziału w bezpłatnych webinariach poświęconym programowi Tarcza Finansowa PFR 2.0Celem programu jest pomoc finansowa dla firm z 38 branż, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19. Wartość pomocy dla mikro-, małych i średnich firm to 10 miliardów zł. Podobnie jak w pierwszej Tarczy Finansowej PFR pomoc ta powinna być udzielona szybko, w prosty i bezpieczny sposób, za pośrednictwem systemu przygotowanego przez PFR i banki.

W trakcie spotkania przedstawione zostaną zasady dotyczące rozliczenia pomocy w ramach Tarczy 1.0, w tym warunki umorzenia subwencji dla wybranych firm oraz wartości i podstawowe założenia dotyczące Tarczy Finansowej PFR 2.0.

Spotkanie poprowadzą Eksperci Regionalni PFR Portal PPK. W trakcie spotkania zaplanowana jest sesja pytań i odpowiedzi. Prosimy o wcześniejsze przygotowanie pytań i wpisanie ich w odpowiednim polu przy rejestracji online lub przesłanie na  adres aszalanski@konfederacjalewiatan.pl  oraz  rlisicki@konfederacjalewiatan.pl

Skrócone warunki programu dla małych i średnich firm:

  • o wsparcie mogą ubiegać się firmy, które w okresie IV-XII lub X-XII 2020 r. odnotowały spadek obrotów o min 30% w stosunku do analogicznego okresu w 2019 r. w związku z COVID-19,-

  • kwota subwencji dla MSP jest sumą: predykcji kosztów stałych, które wedle najlepszej wiedzy przedsiębiorcy mogą zostać przez niego poniesione, oraz poniesionych kosztów stałych niepokrytych w ramach działalności przedsiębiorstwa z: zysku brutto, oraz innych źródeł, takich jak ubezpieczenie, inne środki pomocy otrzymane na podstawie Tymczasowych Ram lub wsparcie z innych źródeł, w okresie 6 miesięcy pomiędzy XI 2020 r. a IV 2021 r.,

  • w ramach Programu kwota nie może przekroczyć iloczynu liczby etatów i 72 tys. zł.,

  • kwota subwencji dla MŚP pokrywa 70% straty brutto beneficjenta za okres listopad 2020 – kwiecień 2021.,

  • subwencja finansowa jest bezzwrotna pod warunkiem łącznego spełnienia poniższych warunków: utrzymanie działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2021 r., rozliczenie nadwyżki w terminie po 31 października 2021 r., przy czym nie ma możliwości rekompensaty poniesionych kosztów przekraczających otrzymane wsparcie, przedstawienia rozliczenia straty netto na podstawie sprawozdań finansowych.


Więcej informacji na: https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-20.html#mmsp

Zapraszamy do rejestracji!

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.