Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

<< Lista wydarzeń

Zapisz się

Sprawdź
* Komórki wymagane
1. UWAGA! Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku (dalej: PP) podczas wydarzeń sporządza dokumentację zdjęciową i wideo z ich przebiegu, którą później wykorzystuje w celu promocji swojej działalności. Oznacza to, że podczas wydarzenia może dojść do utrwalenia wizerunku uczestników wydarzenia w ramach wykonanej dokumentacji zdjęciowej i wideo oraz do publikacji tego wizerunku w sieci Internet (zwłaszcza na stronie internetowej PP oraz na profilach społecznościowych PP, w tym na Facebook i Youtube). W przypadku niektórych wydarzeń fotografie zawierające wizerunek uczestników mogą być również publikowane w prasie lokalnej. Wobec powyższego poprzez swoją obecność na wydarzeniu wyraża Pani/Pan zgodę na rzecz PP na utrwalanie Pani/Pana wizerunku na fotografiach i materiałach wideo dokumentujących przebieg wydarzenia oraz rozpowszechnianie tego wizerunku w ramach tych fotografii i materiałów wideo poprzez publikację w sieci Internet (w tym na stronie internetowej Organizacji i na jej profilach w portalach społecznościowych) oraz publikację w prasie lokalnej w celu promocji PP.

2. Z tytułu wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 1 powyżej uczestnikowi wydarzenia nie jest należne jakiekolwiek wynagrodzenie lub inne świadczenie, za wyjątkiem możliwości udziału w wydarzeniu.

3. Administratorem danych osobowych wskazanych powyżej w związku ze zgłoszeniem udziału w wydarzeniu będzie Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych wskazanych powyżej oraz wizerunku uwidocznionego na fotografiach i materiałach wideo, które mogą być wykonywane podczas wydarzenia znajdują się TUTAJ
Uwaga! 1 dzień przed wydarzeniem prześlemy Ci SMS z przypomnieniem. Źeby potwierdzić obecność, odpowiedz 'Tak' na ten SMS
Jeżeli nie rejestrowałeś się wcześniej kliknij tu i wpisz wszystkie dane
Liczba miejsc ograniczona - pozostało 1 wolnych
Pobierz bezpłatną aplikację mobilną Pracodawców Pomorza
Rejestracja jednym kliknięciem i zapis wydarzenia do kalendarza Twojego telefonu
Obejrzyj i pobierz
27-10-2021 godz. 10:00
[Zapisy na wydarzenie stacjonarne] Debata – zatrudnianie obcokrajowców – praktyka i kontrowersje
WSAiB Gdynia

  


Pracodawcy Pomorza oraz Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku


zapraszają na debatę


 


Zatrudnianie obcokrajowców – praktyka i kontrowersje


 


27 października 2021 / godz. 10:00


Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni Aula nr 126


 


Celem debaty jest omówienie bieżącej problematyki związanej z procesem zatrudniania obcokrajowców. W praktyce przedsiębiorcy spotkają się z wieloma lukami prawnymi lub organizacyjnymi związanymi z zatrudnianiem oraz pracą obcokrajowców. Szczególnej uwadze chcemy objąć kwestie prawne i organizacyjne które należałoby zmienić, poprawić lub dostosować do bieżącej, szybko zmieniającej się rzeczywistości.


Debata winna zakończyć się wypracowaniem wniosków oraz zmian legislacyjnych celem ułatwienia i uelastycznienia procesu zatrudniania obcokrajowców w Polsce. W debacie udział wezmą przedstawiciele pracodawców, administracji państwowej, instytucji kontrolnych oraz nadzorujących.


 
AGENDA KONFERENCJI


 


10.00 – 10.20 – Otwarcie Debaty


Tomasz Limon – Prezes Zarządu Pracodawców Pomorza


Mariusz Pokrzywinski – p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku


10.20 – 10.35 – Wystąpienie wprowadzające


Robert Lisicki – Dyrektor Departamentu Pracy Konfederacja Lewiatan


10.35 – 11.00 – Case Study


Wystąpienia przedsiębiorców zatrudniających obcokrajowców lub pomagających w ich zatrudnianiu. Omówienie problematyki prawnej lub organizacyjnej związanej z zatrudnieniem obcokrajowców oraz wyjątkowych przypadków wymagających zmian w regulacjach prawnych


11.00 – 12.00 – Debata


Moderatorka: Agnieszka Dobrodziej – nadinspektor pracy, rzecznik prasowy


OIP Uczestnicy debaty:


– Dariusz Górski – p.o. Dyrektora Departamentu Legalności Zatrudnienia w Głównym Inspektoracie Pracy w Warszawie


– Izabela Jezierska – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy


– Ewa Podgórska Rakiel – Pełnomocnik Zarządu Pracodawców Pomorza ds. Prawa Pracy


– Anna Godyńska – Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - Urząd Wojewódzki


– Marcin Koszałka i Łukasz Stanisławski – Morski Oddział Straży Granicznej – Placówka w Gdyni


 
Zwracamy się również do Państwa o wsparcie merytoryczne poruszanej problematyki poprzez wypełnienie ankiety online (anonimowej) opisującej problemy związane z procesem zatrudniania i pracy obcokrajowców - link do ankiety poniżej


 


ANKIETA ONLINE 


 
Debata odbywać się będzie w trybie hybrydowym - stacjonarnie z opcją transmisji video. 


Limit osób w debacie jest ograniczony - decyduje kolejność zgłoszeń


Prosimy o potwierdzenie udziału w debacie poprzez formularz online (dotyczy osób przybywających osobiście na debatę)


Osoby uczestniczące w debacie winny przestrzegać przepisów sanitarnych zgodnie ze stanem prawnym na dzień odbywania się debaty


 


LINK DO ZAPISÓW TRANSMISJI ONLINE 

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona.